Po realizacji ubiegłorocznej instalacji fotowoltaicznej na dachu CH Focus, przyszedł czas na rozbudowę zielonego projektu. Pod koniec stycznia, w ramach kolejnego etapu inwestycji, bydgoskie centrum zamontowało na swoim obiekcie dodatkowe panele fotowoltaiczne o mocy ponad 85 kWp. Rozbudowa obecnego systemu obejmowała zainstalowanie kolejnych 136 modułów, zwiększających zdolności produkcyjne energii elektrycznej do poziomu 125 MWh rocznie. To korzystne rozwiązanie dla lokalnej społeczności oraz środowiska ze względu na redukcję emisji dwutlenku węgla i zanieczyszczeń do powietrza.

Na dachu galerii Focus zainstalowano dodatkowe 136 modułów fotowoltaicznych, w położeniu najkorzystniejszym pod względem efektywności promieniowania słonecznego. Panele rozmieszczono w dwóch miejscach – na zadaszeniu nad wjazdem na parking galerii od strony północnej, na poziomie 3, oraz na dachu obiektu nad kinem. Pierwsza część projektu obejmowała montaż 68 paneli o mocy instalacji 36,04 kWp, natomiast druga dotyczyła instalacji 94 paneli o mocy 49,82 kWp, o łącznej szacunkowej rocznej produkcji energii o wartości 73 MWh.

Dla przypomnienia, dotychczasowa instalacja fotowoltaiczna (zamontowana na podkonstrukcji reklam galerii od strony Jagiellońskiej) złożona jest ze 147 paneli o mocy instalacji 49,98 kWp, dając roczną produkcję energii na poziomie około 52 MWh. Ubiegłoroczna oraz nowa inwestycja obejmuje ogółem 309 modułów fotowoltaicznych o łącznej mocy instalacji 135,84 kWp, produkującej około 125 MWh energii elektrycznej rocznie. Wyprodukowana energia elektryczna zużywana będzie na cele zasilenia systemów wentylacyjnych, oświetleniowych i klimatyzacyjnych w całym obiekcie handlowym. Według przeprowadzonych analiz instalacja znacznie zredukuje szkodliwą emisję dwutlenku węgla do atmosfery i wpłynie na mniejsze zużycie energii elektrycznej w całej galerii.

– Niezmiernie cieszymy się z rozbudowy zielonego projektu, który ma realny, bezpośredni wpływ na nasz ekosystem i jakość życia mieszkańców. Inwestycja w fotowoltaikę to niezwykle ważny i przyszłościowy krok dla wielofunkcyjnych obiektów handlowych typu Focus, wtapiających się w tkankę miejską. Parametry rozbudowanej instalacji fotowoltaicznej odpowiadają aktualnym potrzebom naszej galerii. Niekwestionowanym plusem tego rozwiązania jest brak potrzeby wykorzystania dodatkowej powierzchni pod inwestycję i naruszania krajobrazu – mówi Gregory Pertus, dyrektor CH Focus w Bydgoszczy. – Będąc centrum usługowo-handlowym, jesteśmy także firmą społecznie odpowiedzialną, aktywnie podejmującą działania na rzecz zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska. Wprowadzając innowacyjne rozwiązania ekologiczne, a tym samym ekonomiczne, włączamy się czynnie w regionalny rozwój społeczno-gospodarczy i dbałość o środowisko naturalne – dodaje Gregory Pertus.