Wystartowała pierwsza platforma do bezpłatnego wystawiania, przechowywania i przesyłania dokumentów księgowych. Chmura Faktur jest otwarta dla wszystkich użytkowników: przedsiębiorców, biur księgowych, konsumentów oraz administracji publicznej. Celem nowego przedsięwzięcia Grupy Idea Bank jest wyeliminowanie z życia gospodarczego w Polsce papierowych faktur.

W Polsce wystawianych jest co roku 1,5 miliarda faktur, a wpływy z VAT, założone na 166 mld PLN w 2018 roku, stanowią główne źródło dochodów budżetowych. Faktury wystawia prawie 1,7 miliona firm. Niestety, pomimo widocznej cyfryzacji wielu obszarów życia gospodarczego, wystawianie i dalsze życie faktur nieodłącznie wiążą się z papierem.

– Nawet jeśli taki dokument wystawiany jest elektronicznie i w tej postaci przekazywany kontrahentowi, finalnie i tak jest drukowany,
po czym trafia do segregatora – zauważa Adam Głos, prezes Tax Care, największej firmy księgowej w Polsce, spółki należącej do Grupy Idea Banku.

Potwierdzają to badania przeprowadzone przez Grupę Idea Bank, z których wynika, że aż 72% przedsiębiorców archiwizuje faktury w wersji papierowej w biurze księgowym, a dodatkowych 26% deklaruje, że w ten sposób dokumenty są przechowywane w siedzibie firmy. Dzieje się
tak pomimo faktu, że 30% faktur wystawianych jest online, a co czwarta jest przekazywana kontrahentowi drogą elektroniczną. Niemniej jednak w sytuacji, w której tak wiele spraw biznesowych i prywatnych załatwiamy online, szacowana liczba 15 milionów faktur
wystawianych ręcznie na bloczku może szokować. Tax Care, wspierany poprzez Grupę Idea Bank, ma jednak konkretny plan jak wyeliminować z życia gospodarczego w Polsce papierowe dokumenty księgowe. Pomóc ma w tym nowe przedsięwzięcie – Chmura Faktur.

Uruchomiona właśnie platforma służy do darmowego, nielimitowanego wystawiania, przekazywania i przechowywania faktur. Jest superbezpieczna, ponieważ nie tylko spełnia standardy informatyczne bankowego systemu transakcyjnego, ale dodatkowo tworzy
środowisko, w którym dokumenty przekazywane są kontrahentom w formie linków chronionych hasłem, a nie załączników. Platforma jest zintegrowana z systemami administracji publicznej (REGON, rejestr płatników VAT), co sprowadza sam proces wystawiania faktur do
kilku kliknięć, istotnie zwiększając przy tym bezpieczeństwo prowadzenia działalności gospodarczej.

Moment startu Chmury Faktur nie jest przypadkowy. Od stycznia firmy będące czynnymi podatnikami VAT zobowiązane są do prowadzenia elektronicznej ewidencji tego podatku w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego. Od lipca z kolei każdy przedsiębiorca rozliczający VAT
będzie przekazywać fiskusowi wszystkie faktury w wersji elektronicznej.