Atrium Poland Real Estate Management wprowadza tzw. „ciche godziny” we wszystkich obiektach ze swojego portfolio. Dzięki temu osoby wrażliwe na bodźce zewnętrzne będą mogły zrobić zakupy w bardziej komfortowych dla siebie warunkach. Celem Atrium jest wsparcie zróżnicowanych potrzeb klientów oraz umacnianie świadomości społecznej na temat autyzmu i zaburzeń sensorycznych.

Nadmierny hałas czy zbyt ostre światło mogą stanowić nieprzyjemne doznania dla wielu z nas, zaś dla osób w spektrum autyzmu stanowią znaczące utrudnienie w wykonywaniu codziennych czynności. Bywają źródłem stresu, paniki czy nawet fizycznego bólu. Dlatego centra należące do Atrium Poland Real Estate przyłączają się do innych sieci i obiektów handlowych w Polsce, wprowadzając tzw. „ciche godziny”. Warszawskie galerie: King Cross Praga, Atrium Promenada, Atrium Reduta, Atrium Targówek, a także Galeria Dominikańska we Wrocławiu, Focus w Bydgoszczy, Atrium Copernicus w Toruniu, Atrium Biała w Białymstoku, Atrium Mosty w Płocku, Atrium Molo w Szczecinie i Atrium Plejada w Bytomiu w specjalnie wyznaczonych terminach i przedziale czasowym zadbają o przyciszenie muzyki i głośnych urządzeń oraz przygaszenie ostrych i mrugających świateł. Szczegółowe informacje na ten temat są dostępne na stronach poszczególnych galerii.

– Wprowadzając „ciche godziny” chcemy nie tylko umożliwić osobom w spektrum autyzmu wizytę w naszych galeriach w dogodnych dla nich warunkach, ale też zwiększyć świadomość społeczną na ten temat. Już wkrótce, 2 kwietnia, obchodzimy również Światowy Dzień Wiedzy o Autyzmie, ustanowiony przez ONZ. Warto pamiętać o tym, że wśród nas jest wiele osób o różnym spojrzeniu na świat i zróżnicowanych sposobach jego odbioru. Centra handlowe Atrium nieustająco pracują nad tym, by być miejscem przyjaznym i otwartym dla wszystkich gości – tak, by każdy mógł się czuć w naszych obiektach komfortowo – mówi Małgorzata Komarczuk, Group Head of Marketing, Atrium European Real Estate.

W „ciche godziny” zaangażowali się również najemcy galerii handlowych. W wybrane dni i w konkretnych godzinach dostosują funkcjonowanie swoich lokali – wygaszą ekrany w witrynach, przygaszą światła oraz przyciszą muzykę.

Inicjatywa jest elementem programu Atrium Razem, mającego na celu wsparcie i integrację lokalnej społeczności oraz wspólne budowanie przyjaznego środowiska rozwoju.