Cisco ogłosiło dostępność nowej wersji Cisco Spark, narzędzia do współpracy, które integruje komunikację za pośrednictwem chatu, wideo oraz rozmów telefonicznych, umożliwiając elastyczną i efektywną wymianę informacji w firmach. Cisco Spark to aplikacja chmurowa oferowana w modelu subskrypcyjnym. Ponadto, Cisco wprowadza rozwiązanie Cisco Spark Board oraz Cisco Spark Meetings, które wraz z aplikacją Cisco Spark tworzą pierwszą na rynku, kompletną cyfrową platformę do współpracy.

Spotkania – zarówno te twarzą w twarz, jak i wirtualne – to najczęstsza forma współpracy zespołowej. Obecnie spotkania są jednak mało efektywne ze względu na częsty brak struktury organizacyjnej: od przygotowania planu, zorganizowania spotkania, po jego przeprowadzenie i zarejestrowanie wyników. Cisco Spark wychodzi naprzeciw tej tendencji, oferując platformę współpracy zarówno przed, w trakcie, jak i po spotkaniu.

Według raportu Harvard Business Review z 2016 roku, 72 proc. menedżerów uważa, że efektywna komunikacja zespołowa w firmie zyskała na znaczeniu w ciągu ostatnich dwóch lat. 68 proc. z nich twierdzi, że dotyczy to również współpracy z zewnętrznymi podmiotami, takimi jak firmy partnerskie, dostawcy, konsultanci i klienci, a także pracownikami mobilnymi. Podstawowe zastrzeżenia wobec powszechnie wykorzystywanych narzędzi do współpracy to: brak integracji z procesami biznesowymi (38 proc.), brak dopasowania do stylu pracy użytkowników (35 proc.), a w efekcie niechęć do korzystania z nich przez pracowników (44 proc.).

Najnowsza generacja narzędzi do współpracy jest oparta na chmurze i w pierwszej kolejności przystosowana do współpracy z urządzeniami mobilnymi oraz otwarta na możliwość integracji z różnymi procesami biznesowymi. Wg prognoz, wartość globalnego rynku rozwiązań do współpracy w latach 2016-2020 wzrośnie dwukrotnie, osiągając poziom 50 mld USD.