Cisco zaprezentowało Cisco Intersight, nową platformę do zarządzania i automatyzacji funkcji systemów UCS (Cisco Unified Computing System™) oraz Cisco HyperFlex™ Systems, która rozpoczyna wieloletni strategiczny program dostarczania klientom Cisco produktów i rozwiązań oferujących łatwe sposoby ulepszenia działania systemów IT, pozwalając na szybsze osiągnięcie celów biznesowych.

Cisco Intersight upraszcza działanie centrów danych, dostarczając narzędzi do zarządzania systemami IT w modelu usługowym (Management as-a-Service), który ogranicza potrzebę utrzymywania różnych elementów firmowej infrastruktury administracyjnej. Cisco Intersight umożliwia kompleksowe zarządzanie systemem IT w całym cyklu jego życia dzięki wykorzystaniu technik uczenia maszynowego, analityki i automatyzacji.

Obecnie, wiele firm wdraża środowiska wielo-chmurowe, co stwarza zapotrzebowanie na skalowalne i spójne środowisko administracyjne, pozwalające na jednolite zarządzanie zarówno firmowym centrum danych, jak i chmurami prywatnymi oraz publicznymi. Użytkownicy poszukują też rozwiązań umożliwiających spójne zarządzanie i wymuszanie zasad firmowej polityki w środowiskach składających się z fizycznych serwerów, a także infrastruktury konwergentnej i hiperkonwergentnej. Cisco Intersight dostarcza unikalnych, wszechstronnych możliwości połączenia i zarządzania wszystkimi tymi elementami.

Obserwujemy również transformację architektury aplikacji w kierunku systemów pozwalających na łatwe skalowanie i uruchamianie w rozproszonych centrach danych, co jest możliwe przy wykorzystaniu technologii kontenerów i systemów stosujących mikro-usługi. Dodatkowo, wdrażanie modelu DevOps zwiększa szybkość opracowywania nowych aplikacji i pozwala na praktycznie ciągłe dostarczanie nowych funkcji. Cisco Intersight odpowiada na te wyzwania ułatwiając pracownikom IT optymalizację wykonywanych zadań przy wykorzystaniu bardziej niż dotąd intuicyjnego interfejsu.