Cisco wprowadza nowe oprogramowanie, które rozpoznaje typ i wielkość zasobów (np. porty, przepustowość, infrastrukturę) potrzebnych do prowadzenia spotkania w oparciu o wykorzystywane i automatycznie konfigurowane punkty końcowe. Zapewnia to klientom do 70% efektywniejsze wykorzystanie istniejącej infrastruktury służącej do współpracy oraz pomoc w skalowaniu usług wideo w ekonomiczny sposób, bez utraty jakości.

Rozwiązania Cisco TelePresence® oraz Cisco WebEx® ułatwiają współpracę w sektorze B2B: Cisco wykorzystuje oprogramowanie do integracji dwóch wiodących na rynku platform, w sposób do tej pory niedostępny. Klienci mogą teraz zaprosić do siebie na spotkanie dowolną osobę spoza danej organizacji, która może uczestniczyć w spotkaniach TelePresence® i WebEx® przez przeglądarkę internetową. W przypadku połączenia konferencji WebEx i TelePresence użytkownicy będą mogli uczestniczyć w spotkaniu, bez względu na to, czy korzystają z punktu końcowego TelePresence czy klienta WebEx, na komputerze stacjonarnym lub urządzeniu mobilnym. Ponadto każdy użytkownik będzie mógł łatwo udostępniać treści z komputera lub punktu końcowego TelePresence, a oprogramowanie automatycznie dostarczy dane wszystkim uczestnikom, zarówno korzystającym z usługi TelePresence, jak i WebEx, na laptopie lub innym urządzeniu mobilnym. Nowe funkcje ułatwiają użytkownikom planowanie łączonych spotkań za pomocą narzędzi obsługujących kalendarze, takich jak Microsoft Outlook, lub aplikacji wykorzystujących przeglądarkę. Organizator tworzy jeden kalendarz zaproszeń dla wszystkich konferencyjnych punktów końcowych, a sieć automatycznie rezerwuje zasoby niezbędne do obsługi spotkania.