Niemal połowa polskich pracowników (48 proc.) uważa, że szkolenia w miejscu pracy lub praktyki zawodowe pozwalają dziś na osiągnięcie sukcesu zawodowego w większym stopniu niż tradycyjne studia uniwersyteckie – wynika z najnowszego badania Future of Work & Career Development, przeprowadzonego przez Ipsos w 10 krajach na zlecenie Amazon. Z okazji 10 lat istnienia programu „Postaw na swój rozwój” (ang. Career Choice) firma zainwestuje 40 mln euro i stworzy ponad 50 nowych programów szkoleniowych w Europie.

Polacy chcą się szkolić – wyniki badania Ipsos
Jak wskazuje badanie Amazon Future of Work & Career Development:
• 89 proc. polskich pracowników uważa zdobywanie nowych umiejętności za ważny czynnik w rozwoju swojej kariery, ważniejszy nawet niż otrzymanie awansu (80 proc.).
• 26 proc. polskich pracowników twierdzi, że szkolenia w zakresie rozwoju kariery są niezbędne lub ważne przy poszukiwaniu nowej roli,
• programy szkoleniowe oferowane przez potencjalnego pracodawcę są ważniejsze lub równie ważne co świadczenia socjalne (22 proc.),
• dostęp do szkoleń z zakresu rozwoju kariery jest dla polskich pracowników motywujący (47 proc.), wspiera ich (40 proc.) i pozwala docenić (38 proc.),
• 40 proc. ankietowanych uważa, że tradycyjny dyplom uniwersytecki jest tak samo istotny dla rozwoju kariery, jak 10 lat temu.

– Najnowsze badania i rosnące od 10 lat zainteresowanie programem „Postaw na swój rozwój” wskazują na silną potrzebę rozwoju kariery wśród pracowników w całej Polsce i potrzebę wsparcia ze strony pracodawcy. W Amazon działania na rzecz rozwoju pracowników są dla nas priorytetem. W ciągu dekady ponad 6,5 tysiąca naszych pracowników w Polsce skutecznie podniosło swoje kwalifikacje i skorzystało z nowych możliwości kariery zarówno w naszej organizacji, jak i poza nią – komentuje Sławomir Płonka, dyrektor ds. operacji na Europę.

Chętnych przybywa
Postaw na swój rozwój – poza granicami Polski znany jako Career Choice – to program skierowany do pracowników Amazon, w ramach którego pracodawca pokrywa koszty wybranych przez uczestników kursów rozwojowych czy studiów, a całe dofinansowanie może wynosić nawet 26 tys. zł.

– Program „Postaw na swój rozwój” jest jednym z pierwszych benefitów, jakie wprowadziliśmy 10 lat temu, kiedy zaczynaliśmy działalność Amazon w Polsce. Dziś z możliwości poszerzania swoich kompetencji może skorzystać blisko 15 tysięcy polskich pracowników a popularność programu stale rośnie. Dlatego też zdecydowaliśmy się rozwinąć go, inwestując w poszerzenie oferty dostępnych kursów – podsumował Tomasz Orszak, Senior HR Manager w Amazon.
W ciągu ostatniej dekady w polskiej edycji programu udział wzięło ponad 6,5 tys. pracowników centrów logistycznych Amazon. Chętni mogą wybrać zajęcia w jednej z 19 dostępnych szkół w Polsce, w tym: Future Collars, Coders Lab czy Grupa Cargo. Dostępne kierunki studiów to: technologia, transport, administracja, studia biznesowe, mechanika i systemy przemysłowe, a także kursy języka angielskiego i polskiego dla zagranicznych pracowników. Szczególną popularnością cieszą się zajęcia z technologii i transportu. 75 proc. uczestników w Polsce wybiera jeden z tych dwóch przedmiotów.

Career Choice w Europie
Popularność programu stale rośnie – w ubiegłym roku odnotowano 56-procentowy wzrost liczby uczestników Career Choice w Europie. Oznacza to, że w samym 2023 roku prawie 10 proc. wszystkich uprawnionych pracowników Amazon uczestniczyło w programie. Z okazji 10-lecia Career Choice pracodawca uruchomi ponad 50 nowych programów rozwojowych w Europie, a łączna inwestycja wyniesie ponad 40 mln euro.

– Od 2019 roku, w ramach programu Career Choice, Future Collars wsparło 1 097 osób w zdobywaniu nowych kwalifikacji, z czego 965 w Polsce, 93 w Irlandii oraz 39 w Czechach i na Słowacji. Jesteśmy dumni, że możemy być częścią tak istotnego przedsięwzięcia i świadkami sukcesu uczestników. Dzięki naszemu programowi wielu z nich znalazło nowe drogi zawodowe i dostosowało się do zmieniających się warunków na rynku pracy – komentuje Beata Jarosz, CEO Future Collars.
Oprócz Europy, program realizowany jest także w Australii, Kanadzie, Kostaryce, RPA i Stanach Zjednoczonych. Amazon stosuje wieloetapowy proces selekcji zewnętrznych edukatorów partnerskich, wybierając tych, którzy koncentrują się na aktywnej realizacji programów edukacyjnych i stwarzaniu szans na sukces zawodowy.