Zarządzający centrami handlowymi zauważyli, że galerie zaczynają spełniać wiele poza zakupowych funkcji. Rozwijanie tego trendu może pomóc obiektom wyróżnić się na mocno konkurencyjnym rynku i zbudować przywiązanie klientów – informuje retailnet.pl

W jakim celu, oprócz zakupów, klienci najczęściej odwiedzają centra handlowe? Niemal 2/3 klientów odwiedza centra handlowe, aby obejrzeć towary, które ich interesują (65 proc. respondentów). Ponad jedna trzecia (36 proc. badanych) wskazała natomiast chęć skorzystania z oferty rozrywkowej centrum. Kolejne 20 proc. odwiedza centrum handlowe, aby skorzystać z oferty usługowej, a 16 proc., by wziąć udział w wydarzeniach specjalnych, np. koncercie czy wystawie – wynika z raportu opracowanego przez On Board PR Ecco Network i SW Research.

Ponadto, jak wskazuje badanie, galerie handlowe funkcjonują dziś także w wymiarze społecznym. 26 proc. badanych uznało, że są one dobrym miejscem do spotkań z najbliższymi. Blisko co czwarty respondent (23 proc.) decyduje się na ich odwiedzenie ze względu na możliwość spędzania czasu wśród innych osób.