Z badań przeprowadzonych na grupie 200 firm produkcyjnych, handlowych i usługowych wynika, że rozwiązania klasy WMS najczęściej są wdrażane w większych firmach zatrudniających powyżej 250 pracowników.

Badania pozwoliły na dokładną ocenę wielkości firm wdrażających rozwiązania typu WMS. Zgodnie z przewidywaniami, w aplikacje do zarządzania procesami magazynowymi inwestują głównie duże firmy, powyżej 250 pracowników, które wdrażają ponad 62% wszystkich WMS-ów na polskim rynku. Niemal 33% to firmy średnie, poniżej 250 pracowników, natomiast tylko 5% małych firmy zatrudniające poniżej 50 osób decyduje się na tego typu wdrożenie.

Czas zwrotu z inwestycji jest jednym z kluczowych elementów decydujących o wdrożeniu rozwiązania WMS. W badaniu zapytano firmy, w których ten system już funkcjonuje, o kwestię czasu uzyskania pierwszych korzyści organizacyjnych płynących z funkcjonowania tego rozwiązania oraz czas całkowitego zwrotu z tej inwestycji.
W przypadku pierwszego zagadnienia, 31% przedsiębiorstw odnotowało wyraźne korzyści z funkcjonowania WMS już w pół roku od zakończenia prac konfiguracyjnych. 26% badanych wykazało korzyści jeszcze wcześniej, bo po 3 miesiącach, natomiast dla 20% ankietowanych, przyszły one już w momencie oddania rozwiązania do użytku. 21% uzyskało korzyści z wdrożenia później niż w rok od implementacji.

Główną częścią badań użytkowników WMS była identyfikacja korzyści wynikających z funkcjonowania systemu do zarządzania magazynem. Do najistotniejszych, które przyniósł WMS w organizacji pracy magazynu badani zaliczyli:
•    Eliminacja błędów – 86%,
•    Skrócenie czasu kompletacji – 84%,
•    Optymalne wykorzystanie powierzchni magazynowej – 67%,
•    Eliminacja dokumentów papierowych – 55%,
•    Automatyczne przydzielanie zadań pracownikom, kontrola i optymalizacja pracy – 47%,
•    Redukcja kosztów przemieszczania towaru w magazynie – 45%,
•    Pełna kontrola nad towarami znajdującymi się na magazynie – 40%,
•    Obliczanie efektywności pracowników – 37%,
•    Wdrożenie standardów logistycznych – 31%,
•    Możliwość zarządzania operacją logistyczną – 28%.