Z systemów klasy ERP korzysta już ponad 80 procent dużych firm w Polsce. Najwięcej w województwach: mazowieckim, małopolskim i dolnośląskim. Zintegrowane rozwiązania wspomagające zarządzanie przedsiębiorstwami stają się z roku na rok coraz bardziej dostępne.

Główny Urząd Statystyczny rokrocznie publikuje dane na temat używanych w gospodarstwach domowych i przedsiębiorstwach technologiach informatycznych, gdzie zawarte są między innymi informacje dotyczące firm wykorzystujących w swojej działalności systemy ERP. Porównując dane za lata 2013 i 2014 można zauważyć tendencję wzrostową.

–W ciągu roku odsetek firm pracujących z oprogramowaniem ERP w celu przekazywania danych pomiędzy poszczególnymi obszarami przedsiębiorstwa wzrósł z 17 do 22 procent. Przyrost roczny rzędu pięciu punktów procentowych to dobry wynik. Firmy w pełni powróciły do realizacji planów inwestycyjnych; w szczególności tych, które zapewniają im przewagę na coraz bardziej konkurencyjnych rynkach. Jedną z tych inwestycji jest system ERP: zarówno w aspekcie finansowym – jako koszty wdrożenia versus późniejsze oszczędności, jak i w kwestiach organizacyjnych – dając możliwość przemodelowania procesów, uporządkowania odpowiedzialności czy zapewnienia spójności – mówi Michał Guzek, Managing Partner w Hicron.

Pakiety ERP stają się coraz bardziej dostępnym rozwiązaniem, które nie jest już zarezerwowane wyłącznie dla największych graczy. I choć w 2014 roku już 82 procent dużych firm pracowało na systemie ERP, to najdynamiczniej implementuje go sektor średnich przedsiębiorstw, gdzie w ciągu roku odsetek ten wzrósł z 38 do 49 procent.