Zmierzająca na główny rynek GPW, działająca na rynku IT Grupa CUBE.ITG, zapowiada otwarcie przedstawicielstwa w Europie Zachodniej

Według planów, biuro Grupy w Niemczech ma rozpocząć swoją działalność w pierwszej połowie 2014 roku. Placówka będzie odpowiedzialna przede wszystkim za pozyskiwanie i podstawową obsługę klientów z regionu DACH (Niemcy, Austria, Szwajcaria). Biuro skoncentruje się na sprzedaży produktów kierowanych do branży bankowej, telekomunikacyjnej oraz sektora publicznego.

Ekspansja zagraniczna jest jednym z elementów strategii Grupy, zmierzającej do podniesienia przychodów i poprawy marż w 2014 roku. Wśród najważniejszych działań, zmierzających do poprawy wyników, jest kontynuacja rozpoczętych synergii kosztowych, sektorowa dywersyfikacja działalności oraz inwestycje w nowe produkty własne. W ramach struktur powołano również specjalny zespół, którego celem będzie standaryzacja poszczególnych elementów oferty. Władze Spółki oczekują, że te działania pozytywnie wpłyną na wysokość marż, osiąganych w przyszłych okresach.