Izba Gospodarki Elektronicznej wraz z partnerami działającymi w branży e-commerce opracowała pierwsze wydanie Czarnej Księgi barier prawnych w legislacji krajowej, które utrudniają rozwój gospodarki cyfrowej. Publikacja stanowi swoisty punkt wyjścia w dyskusji branży na temat barier legislacyjnych hamujących rozwój. Wydanie Czarnej Księgi zbiega się w czasie z rozpoczętymi konsultacjami Ministerstwa Cyfryzacji i Administracji, co może stanowić istotny wkład do rozmów w tym zakresie.

Autorzy publikacji opracowali listę artykułów prawnych z kluczowych obszarów legislacyjnych, których obecny kształt stanowi barierę utrudniającą podmiotom rozwój gospodarki cyfrowej w Polsce. Wartością dodaną opracowania jest zbiór rekomendowanych rozwiązań wskazanych problemów prawnych oraz almanach ekspercki, w którym znajdują się komentarze, opinie i wypowiedzi ekspertów e-Izby.

Sektory gospodarki cyfrowej, w ujęciu ekonomicznym, napotykają liczne bariery rozwoju cyfrowego i innowacyjnego, z których jedną z największych są skomplikowane regulacje prawne, niekiedy ze sobą sprzeczne. Przedsiębiorstwa MSP stanowią fundament polskiej gospodarki. Jasne i użyteczne przepisy prawa powinny być priorytetem Państwa Polskiego, aby umożliwiać im dynamiczny rozwój oraz budowanie przewagi konkurencyjnej i silnej pozycji na rynku zwłaszcza w obliczu mocnej ekspansji globalnych korporacji. Dlatego istotną cechą dobrze zarządzanej i wysoko pozycjonowanej polskiej gospodarki w świecie międzynarodowych uzależnień, szczególnie w ujęciu postępujących procesów digitalizacji oraz globalnej konkurencji ‘kontynentalnej’ państw – jest istnienie transparentnych reguł, które dla mikro-, małych- i średnich przedsiębiorców będą usystematyzowane, użyteczne i wspierające w coraz szybszej ekspansji zarówno krajowej – jak i międzynarodowej – mówi Łukasz Kiczma z Izby Gospodarki Elektronicznej.

Czarna Księga e-Commerce Polska to dokument przełomowy dla polskiej gospodarki elektronicznej, stanowiący kompleksową diagnozę barier utrudniających rozwój całej branży handlu i usług elektronicznych. Niewątpliwym atutem Księgi jest to, że została ona przygotowana przez specjalistów, na co dzień zajmujących się doradztwem prawnym dla e-commerce, a przez to w praktyce spotykających się z codziennymi problemami branży. W Księdze można znaleźć nie tylko krytykę niektórych aktualnych regulacji prawnych, lecz co ważniejsze, także propozycję ich zmian. Mamy nadzieję, że publikacja Księgi zapoczątkuje dyskusję nad wprowadzeniem zmian, które ułatwią prowadzenie e-biznesu – informuje Agata Kowalska z Kancelarii Chabasiewicz, Kowalska i Partnerzy.

W opracowaniu Czarnej Księgi e-Commerce Polska pod auspicjami Izby Gospodarki Elektronicznej brali udział eksperci: Kancelarii Lubasz & Wspólnicy, Kancelarii Chabasiewicz, Kowalska i Partnerzy, DLA Piper Wiater, Kancelarii Porębski i Wspólnicy, InPost, Kancelarii Sowiński i Partnerzy, Autenti oraz Polskiej Organizacji Niebankowych Instytucji Płatności.

Czarna Księga dostępna jest na stronie e-Izby:

http://ecommercepoland.org.pl/files/4914/6409/7521/20160331_bariery_final.pdf