Co wspólnego ma ustawa antyterrorystyczna z prawdziwą rewolucją na rynku dostawców usług masowej wysyłki SMS-ów? Pozornie niewiele, ale zapisany w ustawie wymóg rejestracji kart SIM u operatorów spowoduje zniknięcie z rynku usługi ECO. Niezarejestrowane karty pre-paid nie będą mogły być wykorzystywane do realizacji wysyłek kampanii SMS dla klientów, a cały ruch wiadomości będzie kierowany bezpośrednio do operatorów telekomunikacyjnych, którzy za wysłane wiadomości pobiorą opłatę. Dla Infobip, globalnego dostawcy usług SMS nowa ustawa nic nie zmienia ze względu na międzynarodowy zasięg oraz zaawansowaną infrastrukturę ale dla niektórych lokalnych graczy może spowodować zniknięcie z rynku, lub konieczność połączenia sił z innymi dostawcami.

Ustawa antyterrorystyczna nakłada na użytkowników kart pre-paid obowiązek rejestracji numeru u operatora jeśli po 1 lutego przyszłego roku wciąż chcemy z tej karty korzystać. Rejestracja polega na podaniu imienia, nazwiska, numeru PESEL i (lub paszportu) oraz złożeniu podpisu. Taką samą procedurę przejdą również klienci, którzy będą chcieli kupić karty przedpłacone. Niektórzy operatorzy telekomunikacyjni zaczęli zachęcać abonentów do zgłoszenia numeru oferując pakiety dodatkowych minut dla tych, którzy zrobią to już dzisiaj.

Brak możliwości wykorzystywania nierejestrowanych numerów telefonicznych do prowadzenia masowych wysyłek SMS oznacza dla rynku dostawców tych usług poważne zmiany. Obserwuję, że część dostawców usług SMS nie czeka na faktyczne wejście w życie nowych przepisów tylko już teraz modyfikuje swój model biznesowy koncentrując się na innych usługach mobilnych, lub opuszcza branżę. Myślę, że niektórzy będą próbowali połączyć swoje siły, aby wykorzystać potencjały swoich klientów w uzyskaniu lepszych cen wiadomości tekstowych operatorów. Przewiduję, że mocno rozproszony dotychczas rynek dostawców usług SMS czeka okres konsolidacji i weryfikacji. W grze pozostaną tylko te firmy, które dysponują silną bazą klientów i oferują usługi o najwyższej jakości.

Jeśli chodzi o poziom cen na rynku to nie spodziewam się obniżki stawek za SMS-y. Okres walki cenowej w tej branży mamy już za sobą. Ceny są już i tak dużo niższe, niż kilka lat temu, więc pole do manewru jest tutaj bardzo niewielkie. Z pewnością największymi wygranymi na wprowadzeniu wymogu rejestracji kart pre-paid będą operatorzy telekomunikacyjni, dla których zniknięcie ECO SMS powinno przełożyć się na wzrost przychodów z tytułu masowej wysyłki SMS. W pewnym sensie na zmianie skorzystają również klienci, którzy do dyspozycji będą mieli wyłącznie usługę charakteryzującą się wysokim bezpieczeństwem i stabilnością.

autor:

Marcin Papiński, dyrektor ds. Rozwoju w firmie Infobip.