Jednolity Europejski Obszar Płatniczy (Single Euro Payments Area, SEPA) to największa inicjatywa płatnicza, jaką kiedykolwiek podjęto w Europie. Prawo Unii Europejskiej (UE) nakazuje przejście w strefie euro na polecenia przelewu i polecenia zapłaty SEPA (SEPA Credit Transfer, SCT oraz SEPA Direct Debit, SDD) do 1 lutego 2014 roku, a w państwach członkowskich używających własnej waluty do 31 października 2016 roku.

SEPA zwiększa swój zasięg w Europie i coraz więcej krajów wymaga, żeby wszystkie płatności były realizowane z wykorzystaniem regionalnego standardu SEPA. Europejskie firmy dokonujące i przyjmujące płatności w euro będą musiały coraz częściej korzystać z tego standardu.

Czy firmy są gotowe na nowy standard? I, co równie ważne, czy gotowe są ich systemy planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP)? Obserwacja stanu z sierpnia 2013 r. pokazuje, że SEPA bezpośrednio wpływa na 33 kraje, w tym tzw. „UE-28” oraz Islandię, Liechtenstein, Monako, Norwegię i Szwajcarię. Każdy z nich będzie mógł przyjąć standard albo rozszerzyć go o dodatkowe wymagania; jednakże, ze względu na sposób, w jaki działa XML, nie naruszy to zgodności operacyjnej. Dlatego firmy muszą upewnić się, że ich system ERP obsługuje standardowe komunikaty SEPA, które instruują bank, aby dokonał płatności w imieniu klienta.

Wdrożenie SEPA nie musi być skomplikowane. Najnowsze rozwiązania ERP i platformy finansowe oferują przedsiębiorstwom elastyczne ramy, które pozwalają na adaptację systemu z wykorzystaniem integracji i technologii procesowych. Standardowe schematy XML SEPA można łatwo dostosować do wymagań lokalnych, regionalnych, a nawet konkretnych banków. Nie ma więc powodu do paniki — firmy mogą szybko przygotować się na standard SEPA – przekonuje Robert Sinfield, Product Marketing Manager, Epicor Software.