Sklepy online dotychczas największe wzrosty notowały w okresie regularnie powtarzających się szczytów sprzedażowych – m.in. przed świętami lub przy okazji Black Friday i Cyber Monday – do których mogły się przygotować. Niemniej, w związku z sytuacją spowodowaną przez epidemię koronawirusa, stoją one przed wyzwaniem w do tej pory niespotykanej skali. Jak więc obecna sytuacja może wpłynąć na dalszy rozwój tej branży na przestrzeni 2020 roku?

Wg danych Deloitte z 2019 roku, sklepy bez punktów stacjonarnych w okresie bożonarodzeniowym zanotowały wzrost z 42 proc. do 51 proc. w Europie i z 25 do 28 proc. w Polsce. W obecnej sytuacji na przykładzie platformy JD.com, sprzedającej świeżą żywność, tendencja ta jest znacznie większa. Tylko w lutym, w ciągu 10 dni, urosła ona bowiem aż o 215 proc. Kolejny przykład to e-Tesco, w którym zamówienie zwykle można było zrealizować z dnia na dzień, a dziś czas ten wynosi od kilku do nawet kilkunastu dni. Podobnie sytuacja wygląda w Frisco. Firma podała też do informacji, że w ostatnim tygodniu lutego zanotowała wzrost wartości koszyka zakupowego o ponad 25 proc. w stosunku do średniej z ubiegłego roku.

Wzmożone zainteresowanie zakupami w Internecie widzą także globalni gracze. Na przykład firma Procter & Gamble poinformowała swoich akcjonariuszy o wpływie koronawirusa na wzrost sprzedaży internetowej kosztem punktów stacjonarnych. Ponadto w ciągu drugiego tygodnia marca, jak podaje Cushman & Wakefield wg Google Trends, popularność frazy „zakupy online” w Polsce wzrosła 20-krotnie.

– Zgodnie z informacjami podanymi przez Polski Instytut Ekonomiczny, sytuacja wywołana koronawirusem spowodowała wzrost obrotów w przypadku podmiotów sprzedających produkty codziennego użytku. Niemniej, z uwagi na nowe decyzje rządu dotyczące ograniczenia w przemieszaniu się oraz trudność w przewidzeniu, kiedy nastąpi powrót do życia sprzed epidemii, zwiększenie sprzedaży może także nastąpić w przypadku podmiotów oferujących również inne towary. Niewykluczone też, że obecna sytuacja wpłynie na stałą zmianę w zachowaniu konsumentów, tzn. spadek zainteresowania zakupami w punktach stacjonarnych za rzecz online – mówi Agnieszka Zielińska, dyrektor handlowy w firmie Polcom.

Najważniejsze wyzwanie vs rozwiązanie
Stabilność i bezpieczeństwo w funkcjonowaniu platform online powiązane są bezpośrednio z niezakłóconą pracą serwerów, co w przypadku e-commerce jest po prostu priorytetem. Niekiedy, pomimo dużego zaangażowania zarówno specjalistów IT, jak i inwestycji w infrastrukturę, sklepy nie radzą sobie z powstającymi obciążeniami i wynikającymi z nich problemami.

– W takich sytuacjach cloud computing wydaje się być idealnym rozwiązaniem, co wynika z kilku rzeczy. Po pierwsze, zastąpienie tradycyjnej infrastruktury IT platformą cloudową jest obarczone dużo niższym ryzykiem inwestycyjnym oraz pozwala w znacznym stopniu przyspieszyć proces dostosowania do możliwych pików sprzedażowych pod kątem użytkownika końcowego. Po drugie, elastyczność i skalowalność zasobów chmurowych pozwala na sprawne otwieranie i zamykanie nowych projektów biznesowych, o czym trudno jest powiedzieć w przypadku modelu on premise, tzn. zakupu infrastruktury IT w danej sytuacji – wskazuje Agnieszka Zielińska.

Cloud computing daje możliwość szybkiej reakcji na zmieniające się w czasie zapotrzebowanie użytkowników online oraz szerokie możliwości analizy i monitoringu tendencji zakupowych. Usprawnienie o model infrastruktury IT dostępnej na żądanie firm e-commerce to jedna z największych zalet przetwarzania w chmurze, co szczególnie wydaje się być istotne dla sprzedawców detalicznych.

Beneficjenci sytuacji i możliwych zmian
Na piku sprzedażowym w e-commerce oraz możliwej, trwałej zmianie nawyków zakupowych u konsumentów, korzystają także inne podmioty rynkowe. Zaliczyć do nich można m.in. firmy kurierskie, sieci paczkomatów czy też właścicieli powierzchni magazynowych, którzy starają się reagować na obecną sytuację.

Na przykład Allegro Smart daje możliwość skorzystania z darmowych dostaw w Polsce przez okres jednego miesiąca. InPost zaleca natomiast osobom korzystającym ze swoich usług i chcących jednocześnie ograniczyć kontakt z innymi osobami do korzystania z paczkomatów i otwieranie skrytek za pomocą specjalnej aplikacji na smartfona. Firma uruchomiła też usługę „Paczka w Weekend” umożliwiająca dostawy do Paczkomatów także w soboty i niedziele. Z kolei MLP Group, deweloper powierzchni magazynowych przewiduje, że wzrost obrotów w e-handlu wywołany koronawirusem w średniej i długiej perspektywie czasu zwiększy zapotrzebowanie na powierzchnię magazynową.

– Nie bez znaczenia dla efektywności w funkcjonowaniu sektora e-commerce jest sprawny łańcuch dostaw i prawidłowe zarządzanie powierzchnią magazynową. Dzięki chmurze również w tych obszarach można uruchomić wydajne systemy, które są w stanie odpowiednio zarządzać biznesem. Cloud computing pozwoli nie tylko skutecznie ustalić status przesyłek w czasie rzeczywistym, przetworzyć zdigitalizowane dokumenty od dostawców czy przewoźników, ale też umożliwi współpracę wielu platform za pośrednictwem szeregu protokołów. A wszystko to przy mniejszych kosztach – w porównaniu do tradycyjnej infrastruktury – podkreśla Agnieszka Zielińska.

Świat e-handlu i połączonych z nim sektorów gospodarki już przed epidemią rozwijał się bardzo szybko. Obecna sytuacja może to tempo jeszcze tylko zwiększyć i – co za tym idzie – spotęgować zapotrzebowanie na systemy informatyczne, które można dostosować do szybko zmieniających się wymagań biznesowych. Dlatego teraz jeszcze bardziej aktualna wydaje się zasada, która rządzi tym rynkiem – jak najszybszej reakcji na potrzeby konsumentów – a koronawirus może poniekąd stać się poważnym krokiem w jego dalszym rozwoju.