Lokalizacja klientów, placówek firmy czy konkurentów to niezwykle istotne informacje dla każdego przedsiębiorstwa. Są pomocne m.in. w prowadzeniu działań sprzedażowych i marketingowych oraz planowaniu ekspansji. W procesie geokodowania adresom z bazy przypisywane są współrzędne geograficzne, które następnie wizualizowane są na mapie. Geokoder JoinAddress jest dedykowanym narzędziem, realizującym wysokiej jakości geokodowanie.

Geokoder do każdego rekordu z bazy danych przypisuje współrzędne geograficzne, a następnie wyświetla je na mapie. Dzięki oprogramowaniu JoinAddress możliwe jest geokodowanie dowolnych danych tabelarycznych, którym przypisana jest lokalizacja, np.:
– adres umożliwiający wyświetlenie takich informacji jak: dane o klientach przechowywane w programach lojalnościowych, istniejące placówki, planowane lokalizacje,  konkurencja, handlowcy;
– kod pocztowy lub jednostka podziału administracyjnego – umożliwiają wizualizację obszarów sprzedaży, wyników badania kasowego, regionów kolportażu, statystyk firmy (KPI) i wszelkich regionów, na których firma opiera swoje działania.

Zgeokodowane informacje z baz danych są elementem analiz, odpowiadających na pytania:
•    Gdzie mieszkają moi klienci?
•     Jaka jest penetracja rynku na wybranym obszarze?
•    Gdzie znajduje się lokalizacja odpowiednia do celów przedsiębiorstwa?
•    Gdzie jest najbliższa placówka konkurencyjnej firmy?
•    Czy moje sklepy się kanibalizują?
•    Jak wyglądają statystyki firmy w ujęciu geograficznym?

Geokodowanie jest jednym z pierwszych elementów analiz geomarketingowych, stanowi warunek konieczny do rozpoczęcia analiz biznesowych na mapach cyfrowych. Jest również ważnym krokiem do kolejnych etapów procesu przetwarzania danych firmy w kontekście przestrzennym, takich jak planowanie lokalizacji placówek, analizowanie rozmieszczenia klientów, penetracji rynku itp. Aby geokodowanie było skuteczne, potrzebne jest jednak specjalne  oprogramowanie-  JoinAddress, które jest dedykowane do realizowania takich działań.

Oprogramowanie JoinAddress służy do geokodowania baz danych. To innowacyjne rozwiązanie dostosowane do oczekiwań szerokiej grupy odbiorców, systemów informatycznych i wymogów projektowych. Przykładem jego wykorzystania jest przypisanie współrzędnych geograficznych do rekordów z programów lojalnościowych, danych o klientach i do wszelkich informacji biznesowych odnoszących się do lokalizacji.

JoinAddress stosuje się w celu wyświetlenia na mapie rekordów z tabeli. Jego głównym zastosowaniem jest przypisanie współrzędnych geograficznych danym tabelarycznym w celu analizy i zarządzania danymi firmy w ujęciu przestrzennym (geograficznym).
Po realizacji geokodowania możliwe jest wykorzystanie danych w kolejnych analizach jak np.:
-przetwarzanie danych o klientach na podstawie map;
– planowanie lokalizacji, wyznaczanie położenia placówek w odniesieniu do lokalizacji obecnych klientów;
-przestrzenne analizowanie udziału w rynku i konkurencji;
– badanie relacji geograficznych pomiędzy różnymi zagadnieniami dotyczącymi firmy.

-JoinAddress umożliwia korzystanie z danych adresowych różnych dostawców, co wyróżnia nasze oprogramowanie spośród alternatywnych rozwiązań umożliwiających realizowanie usług geokodowania – mówi Jarek Giero z firmy WIGeoGIS, producenta oprogramowania JoinAddress.

JoinAddress dostępny jest również w wersji WorldWide – w formie usługi WWW, umożliwiającej geokodowanie danych adresowych o zasięgu międzynarodowym. To innowacyjne rozwiązanie zapewnia wysoką jakość geokodowania, a dostępna  tabela dopasowań pomaga wybrać odpowiedni zestaw danych referencyjnych dla danego kraju zapewniający najlepsze wyniki. Oprogramowanie sprawdzi się zatem w organizacjach prowadzących działalność w skali globalnej, istnieje również możliwość integracji z wewnętrznymi rozwiązaniami IT.