Wdrożenie systemu IFS Appliations w firmie Nestlé Waters Polska Oddział Dar Natury, jednego z wiodących na polskim rynku dostawców naturalnych wód źródlanych, pozwoliło na optymalizację procesów w kluczowych obszarach funkcjonowania przedsiębiorstwa.

W celu usprawnienia procesów w obszarze ewidencji księgowo-finansowej i kadrowo-płacowej firma Nestlé Waters Polska Oddział Dar Natury wdrożyła zintegrowany system klasy ERP – IFS Applications.

O wyborze rozwiązania firmy IFS zdecydowała przede wszystkim elastyczność rozwiązania i możliwości jego rozbudowy wraz z rozwojem potrzeb biznesowych przedsiębiorstwa. Nie bez znaczenia był również fakt, że z systemu IFS Applications korzysta w Polsce firma-matka Nestlé Waters, działająca w branży wód butelkowanych i mająca pozytywne doświadczenia z używania systemu. Wdrożenie tego samego rozwiązania miało zapewnić lepszą integrację w ramach grupy i pozwolić osiągnąć efekt synergii.

System IFS Applications zastąpił trzy mniejsze, niezintegrowane systemy: system ewidencji księgowo-finansowej, zarządzania środkami trwałymi oraz system kadrowo-płacowy. Zintegrowanie procesów biznesowych firmy zapewniło poprawę jakości danych i łatwiejszy dostęp do informacji. Bardzo sprawnie odbywa się raportowanie w zakresie środków trwałych.