Pod marką Barrel firma DEMPS wprowadza na rynek wpłatomaty redukujące koszt obsługi gotówki w sieciach handlowych i gastronomicznych…

Potrzeba redukcji kosztów obsługi gotówki oraz czasu poświęcanego na rozliczenia powoduje, że handel i usługi coraz bardziej interesują się automatyzacją procesów związanych z logistyką środków pieniężnych.
D

EMPS rozszerzył paletę swoich urządzeń o małe, ekonomiczne urządzenia do deponowania gotówki dla sieci handlowych. Firma od 25 lat oferuje profesjonalne rozwiązania dla firm z branży logistyki gotówki. Dynamiczna sytuacja na rynku pracy powoduje, że Retail zauważył potrzebę automatyzacji swoich procesów związanych z obsługą gotówki. Wychodząc naprzeciw rynkowym oczekiwaniom DEMPS oferuje kompleksowe rozwiązania prowadzące do redukcji kosztów związanych z procesowaniem gotówki, eliminacji fraudów oraz redukcji czasu przy rozliczaniu. Dzięki księgowaniu online przyspiesza się dodatkowo dostęp do środków na rachunku bankowym. Dostęp do automatycznie generowanych raportów odciąża w znacznym stopniu cenne zasoby menedżerów na różnych szczeblach. Firma transportująca gotówkę może zoptymalizować ilość podjazdów dzięki informacji o zapełnieniu urządzenia. To nie wszystkie, ale główne argumenty przemawiające za instalacją tego typu rozwiązań.

Własne zasoby informatyczne firmy powodują, że oferowane integracje z zewnętrznymi systemami odbywają się sprawnie i na korzystnych warunkach. Systemy są skalowalne, co pozwala na dopasowanie całości oferty do indywidualnych potrzeb konkretnego użytkownika.

Jako partner technologiczny firm CIT oraz banków DEMPS jest częścią kompleksowej oferty automatyzacji całej logistyki pieniądza. Od wielu lat współpracujemy z partnerami z branży obsługi gotówki przy wdrażaniu nowych technologii. Już w 2011 roku rozpoczęliśmy, jako pierwsza firma w Polsce. prace pilotażowe przy wdrożeniu wpłatomatów w międzynarodowej sieci stacji benzynowych.

W ofercie firmy znajdują się, oprócz samych urządzeń do deponowania gotówki, autorski system do zdalnego zarządzania siecią urządzeń oraz usługi serwisowe na terenie całego kraju.
Potrzeba instalacji tego typu rozwiązań staje się dzisiaj koniecznością. W najbliższym czasie należy spodziewać się wielu nowych projektów związanych z automatyzacją procesów obsługi gotówki w handlu i gastronomii. Dla przykładu w USA zainstalowano już około 600 tyś. tego typu urządzeń a w Polsce stoimy dopiero na samym początku drogi. Mimo szybkiego rozwoju płatności bezgotówkowych, wszystkie prognozy potwierdzają, że gotówka pozostanie nadal jednym z najważniejszych środków płatniczych. Klienci detaliczni doceniają szybkość obsługi przy kasie ale i możliwość płacenia w dowolny sposób.

Logiczną konsekwencją wydaje się być automatyzacja procesów eliminująca zbędne prace nie generujące korzyści po stronie handlu i usług.