Współcześni klienci, dysponującymi nowymi technologiami, mogą kupować w różnych krajach i kanałach, kierując się wygodą oraz dużymi możliwościami wyboru. W nowym raporcie z badania przeprowadzonego wśród konsumentów pt. „Retail Without Limits – A Modern Commercial Society” (Handel bez granic — nowoczesne społeczeństwo konsumenckie) zbadano, w jaki sposób „niewidoczna ręka klienta” przekształciła handel detaliczny za pomocą technologii. Raport zawiera również wskazówki dla sprzedawców detalicznych dotyczące tego, jak dostosować się do tego nowego, praktycznie nieograniczonego rynku detalicznego.

Raport pokazuje, że konsumenci na całym świecie kierują się wygodą i oczekują spójnej obsługi, stanowiącej połączenie wysokiej jakości obsługi cyfrowej i osobistej.

  • Konwergentny handel: 83% respondentów na całym świecie chce, aby detaliści inwestowali w technologię, a 57% spośród tej grupy stwierdziło, że kluczowe znaczenie ma tutaj konwergentny handel.
  • Potrzeba przejrzystości: Według konsumentów przejrzystość jest elementem, który najbardziej zwiększa jakość obsługi klienta (wymieniło ją 70% badanych). Wygodny dostęp do informacji o produktach jest również wysoko ceniony przez respondentów na całym świecie (59%).
  • Urządzenia mobilne, aplikacje, media społecznościowe: Zakupy za pomocą urządzeń mobilnych to metoda robienia zakupów, która na całym świecie rozwija się najszybciej — ponad dwie trzecie badanych (67%) korzysta ze smartfona, aby wygodniej dokonywać zakupów.
  • Globalna szansa: Ponad połowa (56%) respondentów na całym świecie co najmniej raz dokonała zakupu u zagranicznego detalisty.
  • Konflikt dotyczący prywatności: 56% konsumentów przyznaje, że udzielenie detalistom dostępu do informacji może usprawnić obsługę klienta, ale detaliści muszą zachować ostrożność i dbać o zaufanie klientów, ponieważ 55% konsumentów nie zgadza się na dostęp detalistów do ich danych osobowych lub ma pod tym względem zastrzeżenia.

Raport przygotowano na podstawie ankiety przeprowadzonej wśród 500 uczestników z 10 krajów: Australii, Brazylii, Chin, Francji, Indii, Japonii, Niemiec, Rosji, Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Badanie zostało przeprowadzone w styczniu 2015 r. na zlecenie Oracle przez firmę Redshift Research, która zbadała oczekiwania i zwyczaje dorosłych konsumentów za pomocą ankiety internetowej.