Grupa DHL rozwija swój program zrównoważonego rozwoju, będący częścią globalnej strategii GoGreen. W jego ramach firma zdecydowanie wdraża rozwiązania rozwijające na świecie ekologiczną logistykę. Plany grupy DHL są ambitne – w ciągu najbliższych 30 lat zamierza zredukować do zera emisję zanieczyszczeń, które powstają na skutek operacji logistycznych.

Nie jest to jednak pierwszy w historii DHL tak odważny cel związany z ochroną światowego środowiska. W 2008 roku DHL zobowiązał się, że do 2020 roku poprawi swoją efektywność węglową o 30 proc. w stosunku do poziomu z 2007 roku. Wymagało to wdrożenia innowacji i zupełnie nowego podejścia do kwestii ekologicznej logistyki. Wysiłki opłaciły się – cel został osiągnięty już w 2016 roku, czyli na 4 lata przed zakładanym terminem, a DHL wypracował w tym czasie pozycję eksperta w dziedzinie ekologicznych rozwiązań logistycznych.

– Nasza misja jest odważna, ale w dużej mierze opiera się na tym, co już udało nam się osiągnąć. Jako wiodąca firma logistyczna na świecie, kluczowym elementem naszej strategii od zawsze był zrównoważony rozwój, a w szczególności właśnie redukcja emisji. Strategiczny kurs naszej misji, czyli zniwelowanie zanieczyszczeń do zera, obejmuje cztery konkretne cele, które chcemy zrealizować jeszcze do 2025 roku – mówi Agnieszka Błaś, Dyrektor ds. Operacji w DHL Express Poland.

Wyznaczone przez firmę cele będą służyły do pomiaru postępów. Do 2025 roku efektywność węglowa ma zostać poprawiona o 50 proc. w stosunku do wyniku z 2007 roku. DHL będzie stosować ekologiczne rozwiązania w odniesieniu do 70 proc. usług w zakresie pierwszej i ostatniej mili. Znajdą się one w ponad połowie oferty firmy, co zwiększy ekologiczność całych łańcuchów dostaw.
Bardzo ważne dla całej grupy DHL jest również inwestowanie w pracowników. Aż 80 proc. z nich ma zostać do 2025 roku certyfikowanymi specjalistami GoGreen. Ma to nie tylko odegrać kluczową rolę w realizacji „Misji 2050”, ale również zmieniać świat na lepsze w ich codziennym życiu. DHL wierzy, że pracownicy będą stosować się do tego, czego nauczyli się na specjalnym kursie w najbliższym otoczeniu.