Oferowanie płatności kartą to dla sklepów i punktów usługowych sposób na przyciągnięcie i utrzymanie klientów. Posługiwanie się kartami płatniczymi jest popularne (np. według raportu „Płatności cyfrowe 2016”, zrealizowanego przez Izbę Gospodarki Elektronicznej we współpracy z Mobile Institute i GoMobi.pl, wynika, że 30 proc. badanych wskazało na używanie karty podczas zakupów stacjonarnych), wygodne i szybkie, dlatego nabywcy oczekują, że będą mogli dokonać płatności nie tylko za pomocą gotówki. Brak takiej możliwości zapłaty może powodować frustrację i zniechęcenie – niezadowolony klient może po prostu nie wrócić do danego sklepu bądź punktu usługowego.

Jednak pomimo zagrożeń wynikających z braku możliwości płatności kartą wielu przedsiębiorców nadal nie oferuje swoim klientom takiej metody płatności. Z naszych danych wynika, że w Polsce jedynie kilkanaście proc. małych detalistów korzystających z kas fiskalnych posiada terminal umożliwiający płatność kartą. Główny powód jest oczywisty: koszty. Małe lokale nie chcą wdrażać u siebie terminali płatniczych, bo boją się, że im się to nie opłaci. Wydatki, jakie musi ponieść sprzedawca w związku z oferowaniem w swoim punkcie możliwości płatności kartą, obejmują potrzebę podpisania długoterminowej umowy na dzierżawę terminala. Zwiększa to, i tak już niemałe, koszty związane m.in. z wykorzystaniem kasy fiskalnej, o kolejny wydatek kilkudziesięciu złotych w skali miesiąca. Przy założeniu opłaty na poziomie 50 złotych miesięcznie oznacza to łączny wydatek w perspektywie 2 lat wysokości 1200 złotych za urządzenie, które nigdy nie stanie się własnością przedsiębiorcy.

Dynamiczny rozwój nowych technologii w branżach handlowej i usługowej otwiera jednak przed przedsiębiorcami nowe możliwości. Na polskim rynku dostępne są już urządzenia, tzw. kasoterminale, które łączą w sobie fiskalny system kasowy i terminal płatniczy w jednym. Co istotne – terminal w tym wypadku nie jest dzierżawiony, tylko staje się własnością przedsiębiorcy. Wiemy jak ważny dla właścicieli sklepów i lokali usługowych jest aspekt cen wykorzystywanych urządzeń – ich wdrażanie musi się opłacać. I tak w cenie nieprzekraczającej dwóch tysięcy złotych możliwe jest zapewnienie klientom kompleksowych płatności za pomocą gotówki oraz kart płatniczych, i jednocześnie wdrożenie pełnego rozwiązania fiskalnego. W kwocie porównywalnej z kosztem odpowiadającym zakupowi samej kasy fiskalnej ujęty jest również system webowy, który umożliwia zdalne zarządzanie urządzeniami, usługami, asortymentem i personelem, a równocześnie w sposób jasny i przejrzysty zapewnia bieżące informacje o kluczowych aspektach prowadzonej działalności. Funkcjonalność kasoterminala odpowiada dużym systemom kasowym z drukarką fiskalną, które są jednak kilkukrotnie droższe.

Autor:

Michał Pawłowski, menedżer ds. sprzedaży i produktu, iPOS