Zgodnie z założeniami strategicznymi na lata 2013-2015 Grupa Kapitałowa CCC chce zdobyć pozycję lidera w każdym z krajów Europy Środkowej, umocnić swoją pozycję na rynku polskim oraz otworzyć pierwsze sklepy w Austrii, Chorwacji, Turcji i na Słowenii. Do 2015 roku CCC chce podwoić obroty i zwiększyć powierzchnię handlową o 80 proc.

W 2012 roku Grupa Kapitałowa CCC zanotowała wzrost powierzchni handlowej w placówkach własnych o 24,7 proc. do poziomu 188,9 tys. mkw. wobec 151,5 tys. mkw. na dzień 31.12.2011.

Grupa Kapitałowa CCC osiągnęła w 2012 roku łączny przychód w wysokości 1,3 mld złotych. To o prawie 230 mln złotych więcej, niż w roku 2011. Jednocześnie firma zanotowała zysk netto na poziomie 106,3 mln złotych, czyli o ponad 16 mln złotych mniej niż przed rokiem. Jako przyczynę słabszego zysku netto CCC podaje negatywny wpływ różnic walutowych a także wzrostu kosztów zakupu towarów, a także spadek marży.