Według szóstego, dorocznego raportu Cisco® Global Cloud Index (2015-2020), ilość danych przesyłanych w chmurze wzrośnie 3,7-krotnie: z 3,9 zettabajtów (ZB) rocznie w 2015 roku do 14,1 ZB w roku 2020.

Ten gwałtowny wzrost ruchu danych wynika z coraz szybszej migracji firm do architektur chmurowych, które dają możliwość szybkiego skalowania zasobów i obsługi większych obciążeń niż tradycyjne centra danych.

Osiem najważniejszych wniosków z tegorocznego raportu Cisco Global Cloud Index:

do 2020 roku, 92 proc. obciążeń będzie przetwarzanych przez chmurowe centra danych, a tylko 8 proc. przez klasyczne centra danych.

Pojemność pamięci masowych w centrach danych wciąż rośnie, by sprostać wymaganiom wynikającym z systematycznej migracji danych z urządzeń konsumenckich do chmury. Dlatego też do 2020 roku pojemność ta wzrośnie do 1,8 zettabajta z 382 eksabajtów w roku 2015. Oznacza to blisko 5-krotny wzrost pojemności pamięci masowych w centrach danych.

Wzrost ten może być jeszcze większy, bowiem do 2020 roku ilość danych zapisywanych w urządzeniach końcowych będzie 5-krotnie większa niż tych, które są przechowywane w centrach danych.

Systemy IoT staną się potężnym generatorem danych. W skali globalnej, do 2020 roku ilość danych generowanych przez urządzenia IoT (ale niekoniecznie przechowywanych) osiągnie poziom 600 ZB rocznie. Jest to wartość 275 razy większa od prognozowanej wymiany danych między centrami danych a użytkownikami/urządzeniami końcowymi oraz 39 razy większa od całkowitego prognozowanego ruchu obsługiwanego przez centra danych.

Wzrost ruchu w chmurach publicznych jest większy niż w prywatnych. Do 2020 roku te pierwsze odpowiadać będą za 68 proc. wszystkich obciążeń chmurowych (w porównaniu z 49 proc. w 2015 roku), a 32 proc. ruchu będzie obsługiwane przez chmury prywatne.

Udział obciążeń generowanych przez aplikacje biznesowe w ogólnej liczbie obciążeń centrów danych zmniejszy się z 79 proc. w roku 2015 do 72 proc. w 2020. Z tego 29 proc. będą generowały zadania obliczeniowe, 24 proc. systemy do współpracy online, a 22 proc. bazy danych, aplikacje analityczne oraz IoT.

Do 2020 roku, 28 proc. obciążeń centrów danych będzie generowanych przez aplikacje konsumenckie, głównie wideo i sieci społecznościowe. Strumieniowa transmisja wideo stanowić będzie 34 proc., sieci społecznościowe 24 proc., a wyszukiwarki – 15 proc. całkowitego ruchu generowanego przez użytkowników indywidualnych.

Wzrośnie liczba użytkowników indywidualnych korzystających z chmurowej pamięci masowej z 47 proc. całej populacji w 2015 roku do 59 proc. w roku 2020. Zwiększy się też ruch generowany przez konsumentów z odpowiednio 513 MB/miesiąc do 1,7 GB/miesiąc na jednego użytkownika.

Po raz pierwszy analitycy Cisco uwzględnili w badaniach kategorię ogromnych centrów przetwarzania danych (hyperscale data center). Ich liczba wzrośnie z 259 w 2015 roku do 485 w roku 2020, a według prognozy, w ciągu 5 lat generowany przez nie ruch wzrośnie 5-krotnie. W ośrodkach takich instalowanych będzie 47 proc. wszystkich sprzedawanych na światowym rynku serwerów, a w 2020 roku będą one obsługiwać 53 proc. globalnego ruchu generowanego we wszystkich centrach danych.

Jeśli chodzi o kluczowe trendy w transformacji infrastruktury centrów danych (zarówno typu hyperscale, jak i innych), to następować będzie popularyzacja technologii SDN (Software Defined Networking) i NFV (Network Functions Virtualization), które pozwalają na uproszczenie architektury i usprawnienie przepływu danych w centrach przetwarzania danych.

Analitycy Cisco prognozują, że w ciągu 5 lat w 60-procentach największych centrów danych wdrożone zostaną technologie SDN/NFV, a w 2020 roku 44 proc. globalnego ruchu będzie obsługiwana przy wykorzystaniu platform SDN/NFV, w porównaniu do 23 proc. w roku 2015.