DPD Polska nawiązała współpracę logistyczną z portalem UbraniaDoOddania.pl, który łączy efektywne gospodarowanie używanymi, niepotrzebnymi ubraniami z pomocą charytatywną.
Działalność startupu „Ubrania do oddania” jest zgodna z zasadami gospodarki o obiegu zamkniętym. Jest to podejście, które optymalizuje zużycie surowców poprzez wielokrotne użycie w różnych procesach, minimalizowanie ilości odpadów oraz zmniejszanie emisji  i strat energii. Uczestnicy projektów realizujących zasady gospodarki o obiegu zamkniętym pomagają wykorzystać niepotrzebne produkty z jednych procesów jako surowce w innych.

Dzięki partnerom startupu „Ubrania do oddania”, ubrania, dotychczas w zasadzie pomijane w recyklingu, są profesjonalnie przetwarzane i wprowadzane ponownie do obiegu jako ta sama grupa surowców lub poddawane profesjonalnej utylizacji. Rolą DPD Polska jest przewiezienie odzieży pozyskanej od darczyńców do specjalnego magazynu tekstyliów. Zebrane materiały transportowane są w kartonach z odzysku, co ogranicza stosowanie plastikowych worków i zużycie nowych kartonów.
Oddanie niepotrzebnych ubrań wiąże się z przekazaniem darowizny na wskazaną przez darczyńcę organizację charytatywną. Za każdy kilogram przekazanej odzieży zostanie przekazany 1 zł na wybrany przez darczyńcę cel.

– DPD Polska, podobnie jak cała DPDgroup wspiera Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ w ramach programu DrivingChange. Jednym z celów tej inicjatywy jest działanie na rzecz globalnej współpracy w zakresie zrównoważonego rozwoju. Współpraca z UbraniaDoOddania.pl odpowiada tym założeniom i wzmacnia więzi społeczne – zapewnia Rafał Nawłoka, prezes zarządu DPD Polska – Z kolei gospodarka o obiegu zamkniętym to nowy model działania firm, przyczyniający się do zapobiegania negatywnym zjawiskom, takim jak wzrost ilości generowanych  odpadów, postępujące zanieczyszczenia środowiska czy zmiany klimatu – dodaje Rafał Nawłoka.

– UbraniaDoOddania.pl to portal, dzięki któremu każdy może stać się darczyńcą. Wystarczy oddać nieużywane już części garderoby, by przekazać darowiznę na rzecz wybranego przez siebie celu. Opracowany przez nas model działalności jest prosty i efektywny. W dużej mierze polegamy na współpracy z partnerami, takimi jak DPD Polska. Rozpoczęta kooperacja znacznie wychodzi poza tradycyjne ramy klient – dostawca usług, bardzo wzmacniając skuteczność naszych działań i usprawniając proces przekazywania darowizn przez darczyńców – mówi Izabela Mysiura, Managing Director w projekcie UbraniaDoOddania.pl