Po niedawnej deklaracji osiągnięcia 90% redukcji emisji do 2040 r. GeoPost/DPDgroup podejmuje działania na rzecz dekarbonizacji pojazdów o średniej i dużej ładowności (MHDV).

Jako członek-założyciel EV100+ grupa zamierza do 2040 r. dokonać wymiany floty o ładowności powyżej 7,5 tony na pojazdy o zerowej emisji spalin z układu wylotowego i do 2030 r. przejść na zakupy wyłącznie pojazdów zeroemisyjnych w segmencie samochodów ciężarowych o średniej ładowności. W gronie sygnatariuszy zobowiązania znalazły się także m.in. Unilever, IKEA i Maersk.