DPDgroup zwiększyła w ubiegłym roku liczbę przesyłek o 10%, prowadząc jednocześnie nieprzerwanie program ograniczania emisji dwutlenku węgla. W porównaniu do 2016 roku poziom emisji został zredukowany o 1,6%, a w odniesieniu do roku 2013 – aż o 11,2%. Wpływ na to ma również rozwój nowych rozwiązań, takich jak usługa Predict. Dzięki niej emisja dwutlenku węgla zmalała o 4%.

Stale rosnące liczby doręczanych przesyłek stawiają przed DPD liczne wyzwania związane z doręczeniami w obszarach miejskich, takie jak natężenie ruchu, poziom hałasu czy emisja CO2. DPDgroup podjęła znaczące działania w zakresie doręczeń w obszarach miejskich w kilkunastu miastach Europy. Na przykład, w Norymberdze (Niemcy) DPD otworzyła mikrooddział w centrum miasta i doręcza przesyłki do odbiorców prywatnych przy pomocy rowerów transportowych, co pozwala uniknąć korków w centrum miasta o dużym natężeniu ruchu i odgrywa istotną rolę na obszarach o dużej liczbie doręczeń. W roku 2017 kurierzy na rowerach z tego mikroodziału, doręczyli ponad 80 tysięcy przesyłek, co pozwoliło uniknąć emisji 16 ton dwutlenku węgla.

DPD Polska również inwestuje w rozwiązania niskoemisyjne. Punkty nadania i odbioru Pickup w Gdyni i Katowicach doręczają przesyłki za pomocą samochodów elektrycznych, a warszawska placówka – rowerami na prąd. Dzięki tym rozwiązaniom logistyka miejska jest bardziej racjonalna, a mieszkańcy miast są mniej narażeni na skutki ruchu kołowego w centrach.

– Jesteśmy liderem w dziedzinie doręczeń. Nasze działania mają na celu utrzymanie najwyższego poziomu wydajności, dlatego koncentrujemy się na obszarach, w których możemy poczynić największy postęp i wprowadzić pozytywne zmiany dla społeczności. W ramach wsparcia projektów w zakresie doręczeń miejskich, wszystkie jednostki biznesowe w Europie rozpoczęły tworzenie programów dostosowanych do uwarunkowań lokalnych, poprzez zaadoptowanie nowych lokalizacji w miastach oraz wybór rozwiązań transportowych ograniczających emisję dwutlenku węgla. W ten sposób istotnie przyczyniamy się do zmniejszania zanieczyszczeń oraz korków w centrach miast – mówi Paul-Marie Chavanne, Prezes i Dyrektor Wykonawczy GeoPost/DPDgroup.

Jedną z inicjatyw proekologicznych, w które ostatnio zaangażowała się jako partner logistyczny DPD Polska jest akcja Zielona Wstążka #DlaPanety, która związana jest z obchodami Światowego Dnia Środowiska i Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Rozwoju. Kampania ta organizowana jest przez Centrum UNEP/GRID-Warszawa realizujące w Polsce misję Programu Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska we współpracy z Urzędem Miasta Stołecznego Warszawy. Tego dnia na zielono podświetlone zostaną m.in. Pałac Kultury i Nauki oraz most Śląsko-Dąbrowski w Warszawie.