Polityka Insight we współpracy z Fundacją Polska Bezgotówkowa opracowała Dynamiczny Indeks Konsumpcji (DIK) – nowatorski wskaźnik mierzący koniunkturę konsumencką na podstawie kwartalnych danych o liczbie i wartości transakcji bezgotówkowych zbieranych przez FPB. Opublikowany dzisiaj wskaźnik pokazuje, że dynamika konsumpcji w II połowie 2019 r. spadnie poniżej 4%.

– Dzięki Dynamicznemu Indeksowi potrafimy szybciej niż GUS pokazać realną dynamikę konsumpcji w najważniejszych branżach handlu detalicznego i w firmach usługowych. Na jego podstawie można z wyprzedzeniem przewidzieć jak szybko rośnie konsumpcja w Polsce, a tym samym jak kształtuje się koniunktura, jak będzie się zmieniać wzrost PKB czy jak będą rosły dochody podatkowe – mówi dr Adam Czerniak, główny ekonomista Polityki Insight.

– Dane za III kwartał 2019 r. wskazują, że dynamika konsumpcji w Polsce znajduje się w trendzie spadkowym i to pomimo rozszerzenia programu 500+ przez rząd w okresie przedwyborczym oraz utrzymywania się bardzo dobrych nastrojów konsumenckich. Może to oznaczać, że skuteczność stymulacji gospodarki za pomocą zwiększania wydatków socjalnych jest coraz niższa i nie kompensuje już efektów spadku siły roboczej oraz spowolnienia u najważniejszych partnerów handlowych Polski. W rezultacie zapowiadane na przyszły rok zmiany w polityce gospodarczej, jak podniesienie płacy minimalnej czy wypłata 14. emerytury, jedynie w niewielkim stopniu przełożą się na wyhamowanie wzrostu gospodarczego – komentuje wyniki wskaźnika Czerniak.

– Dynamiczny Indeks Konsumpcji powstaje w oparciu o miesięczne dane na temat wartości transakcji bezgotówkowych na terenie Polski zbieranych przez Fundację Polska Bezgotówkowa (FPB). Są one dostępne od stycznia 2018 roku w podziale na 18 kategorii sprzedawców lub usługodawców pogrupowanych zgodnie z klasyfikacją MCC (Merchant Category Code). Dane, które przekazuje Fundacja, są agregowane zgodnie z przepisami na temat ochrony danych osobowych. Wskaźnik będzie publikowany co kwartał – wyjaśnia dr Mieczysław Groszek, prezes zarządu FPB.

Więcej informacji na temat wskaźnika DIK znajduje się na stronie: www.indekskonsumpcji.pl

Polityka Insight, platforma wiedzy dla liderów biznesu, decydentów politycznych i dyplomatów, działa od sześciu lat i ma trzy linie biznesowe: wydaje serwisy analityczne dostępne w abonamencie (PI Premium, PI Energy oraz PI Finance), przygotowuje raporty, prezentacje i szkolenia na zlecenie firm, administracji publicznej i organizacji międzynarodowych oraz organizuje debaty tematyczne i konferencje.

Fundacja Polska Bezgotówkowa została powołana przez Związek Banków Polskich w wyniku porozumienia zawartego przez Fundatora, Ministerstwo Rozwoju, Visa Europe Management Services Limited Sp. Z o.o. (Oddział w Polsce) oraz Mastercard Europe Spółka Akcyjna Oddział w Polsce w sprawie realizacji Programu Wsparcia Obrotu Bezgotówkowego w Polsce.

zdjęcie: alebank.pl