W grupie RAJA ponad połowę z 4500 stanowisk zajmują kobiety. W branży dystrybucyjnej, która dotychczas uchodziła za zdominowaną przez mężczyzn, może wydawać się to niemałym zaskoczeniem. Jednak nie w firmie stworzonej i zarządzanej przez kobiety, gdzie kwestie różnorodności i włączającej kultury organizacyjnej są równie ważne, co zyski. O postępującej zmianie i perspektywach na przyszłość opowiada Monika Pieczyska, Kierowniczka ds. Finansów i Administracji w polskim oddziale grupy RAJA będącej europejskim liderem w dystrybucji opakowań wysyłkowych.

Zmiany zachodzące w świecie biznesu uważnie obserwujemy również w polskim oddziale Grupy. Jedną z nich jest rosnąca aktywność zawodowa kobiet, bo globalny trend jest obecny także w naszym kraju. Potwierdzają to dane zgromadzone przez GUS. W roku 2022 udział pań czynnych zawodowo – w ogólnej liczbie osób w wieku produkcyjnym – kształtował się na poziomie 74 proc. Dla porównania, przed dwunastoma laty, w 2010, było to tylko 64,9 proc. Z dumą możemy stwierdzić, że jesteśmy częścią tej ogromnej zmiany, bo w RAJA Polska już 53 proc. pracowników administracyjnych stanowią kobiety.

Przed biznesem stoją zatem nie tylko nowe wyzwania, ale i możliwości. Różnorodność może stać się bowiem silną stroną każdej organizacji. Firmy, które nie dyskryminują i stawiają na inkluzowość, postrzegane są jako atrakcyjne miejsca pracy, a to procentuje. Zwiększone zainteresowanie procesami rekrutacyjnymi czy większa wydajność i kreatywność zespołów to tylko niektóre z plusów obrania takiej strategii rozwoju.

Największe wyzwanie stojące przed pracodawcami? Z badań przeprowadzonych w 2021 przez Future Collars „Tytanki pracy – kobiety na rynku pracy w dobie cyfrowej transformacji” wynika, że niemal 70 proc. respondentek uważa, że polscy pracodawcy nie traktują ich na równi z płcią przeciwną. Co więcej, 63 proc. badanych zadeklarowało, że w porównaniu do mężczyzn, nie mają równych szans rozwoju zawodowego. To pokazuje, że mimo znacznego postępu, mamy w tej materii jeszcze wiele do zrobienia. To dlatego w RAJA Polska wciąż dążymy do tego, aby została zachowana równowaga zatrudnienia oraz prowadzimy działania wewnętrzne, które mają na celu zwiększanie świadomości i równoważenie szans.

RAJA jest kobietą

Niezwykle cieszy nas fakt, że kobiety coraz częściej decydują się na podjęcie pracy również w naszych strukturach. Stereotypy odchodzą do lamusa, a podział na zawody „męskie” i „kobiece” powoli zanika. Wspieramy tę rewolucję i wdrażamy rozwiązania, które zwiększają świadomość zespołu i wyrównują szanse. Chcemy, aby kobiety miały dowolność wyboru profesji i nie musiały mierzyć się z uprzedzeniami wynikającymi z postrzegania ich jako „słabszej płci”. Z dumą możemy stwierdzić, że to się udało. Wśród 4500 pracowników wszystkich oddziałów RAJA aż 51 proc. stanowią panie, a terminy takie jak managerka, magazynierka czy operatorka nie wzbudzają tu niczyjego zdziwienia. Kluczem do sukcesu na tym polu był fakt, że kwestia stwarzania kobietom godnych i konkurencyjnych warunków pracy, nigdy nie była dla nas kwestią dyskusyjną.

Obecność kobiet w strukturach grupy RAJA nie jest jednak wyłącznie odpowiedzią na postępujące zmiany i ewoluujący rynek. Są one integralną częścią przedsiębiorstwa od samych jego początków. Pomysłodawczynią i założycielką firmy była bowiem kobieta. Rachel Marcovici rozpoczęła działalność w 1954 r., a niemal 30 lat później, w 1982 r., Dyrektorką Generalną firmy została jej córka. Danièle Kapel-Marcovici pełni tę rolę do dziś, a dzięki jej działaniom RAJA stała się nie tylko europejskim liderem branży, ale i miejscem otwartym na innowacje i różnorodność, gdzie kompetencje nie mają płci.

Ramię w ramię

Wiemy, że problemy kobiet nie ograniczają się jednak tylko do sfery zawodowej. To dlatego w 2006 r. powstała Fundacja RAJA-Danièle Marcovici, która funkcjonuje już w 56 krajach na rzecz ich praw. Główne obszary działania to szkolenia, integracja zawodowa oraz szeroko pojęta edukacja. Fundacja wspiera ponadto inicjatywy pro-zdrowotne, takie jak Miesiąc Świadomości Raka Piersi, nazywany także Różowym Październikiem. W polskim oddziale grupy upływa on pod znakiem licznych działań, które mają na celu poszerzenie wiedzy na temat wczesnego wykrywania tego rodzaju nowotworu i zachęcenie pracowniczek do badań. Jednym z nich jest warsztat poświęcony prewencji i diagnostyce. Jego uczestniczkom przedstawiane są podstawowe zasady samobadania piersi oraz prowadzone są ćwiczenia praktyczne na fantomach. Niezwykle cieszy nas fakt, że te zajęcia od lat cieszą się ogromnym zainteresowaniem wśród damskiej części naszego zespołu.