Wola Park został wyróżniony certyfikatem BREEAM In-Use z wynikiem Very Good w kategoriach Asset Performance oraz Building Management. To potwierdzenie, że centrum zarządzane przez Ingka Centres działa na bardzo wysokim poziomie, zarówno jeżeli chodzi o stosowanie zasad zrównoważonego rozwoju, jak również metod skutecznego zarządzania obiektem.

Ekologiczne standardy i zrównoważony rozwój są jednymi z najistotniejszych części strategii Ingka Centres – People & Planet Positive. Poprzez swoje miejsca spotkań, takie jak Wola Park, Ingka Centres chce wywierać pozytywny wpływ na ludzi, społeczności i planetę. Pierwszy certyfikat BREEAM dla Wola Parku to potwierdzenie, że strategia oparta na zrównoważonym rozwoju jest skutecznie realizowana i przyświeca wszystkim działaniom centrum handlowego.

Uzyskanie certyfikatu możliwe było m.in. dzięki licznym ekoinicjatywom Wola Parku. Do dyspozycji klientów jest stacja ładowania samochodów, uruchomiona we współpracy z GreenWay, parkingi dla rowerzystów przy każdym z wejść, a także stacja wypożyczalni rowerów Veturilo, poprzez którą Wola Park promuje używanie niskoemisyjnych środków transportu. Ponadto, w obiekcie zastosowano odbiorniki wodne o zmniejszonym zużyciu, zmodernizowano urządzenia HVAC na osprzęt wyższej wydajności oraz zmniejszono zużycie energii przez zastosowanie oświetlenia LED na części parkingowej i częściach technicznych.

Wola Park dba również o przyrodę – na terenie obiektu oraz w okolicznym parku zamontowano budki lęgowe dla ptaków, dzięki którym trzeci sezon z rzędu wylęgły się młode pustułki. Zbudowano również domki dla jeży, a także 4 pasieki uli, dzięki współpracy z Pszczelarium, projektem działającym na rzecz miejskiego pszczelarstwa.

Od 2021 roku w Wola Parku funkcjonuje Współdzielnik, czyli wyjątkowe Miejsce Aktywności Lokalnej zainicjowane wspólnie z Wolskim Centrum Kultury. To przestrzeń spotkań dla okolicznych mieszkańców i nie tylko, gdzie mogą poszerzać swoją wiedzę i umiejętności związane z życiem w duchu świadomej konsumpcji i zero waste. We Współdzielniku działają: darmowy sklep, jadłodzielnia, sala warsztatowa, sanatorium dla roślin oraz strefa relaksu; ponadto miejsce oferuje liczne ekowarsztaty i spotkania.

– Ekologia stoi w sercu działalności Ingka Centres oraz Wola Parku. Jesteśmy bardzo dumni z przyznanego wyróżnienia, które potwierdza skuteczność naszych starań w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz efektywność zarządzania obiektem. Wola Park prężenie się rozwija i poprzez inicjatywy takie jak choćby Współdzielnik umożliwia wspólne wywieranie pozytywnego wpływu na planetę – mówi Anna Bozhenko, Dyrektorka Centrum Handlowego Wola Park.

BREEAM In-Use jest najważniejszym w Europie systemem certyfikacji istniejących budynków. W procesie oceny obiektu pod uwagę brane są: zarządzanie, zdrowie i dobre samopoczucie, energia, transport, woda, materiały, odpady, ekologia, zanieczyszczenia oraz innowacje. Certyfikacja Wola Parku była przeprowadzona w kategoriach Asset Performance oraz Building Management z wynikiem Very Good w obu obszarach.