Osiem kolejnych polskich banków, wspólnie z Visa Europe, rozpoczęło działania zmierzające do wdrożenia mobilnych płatności zbliżeniowych Visa wykorzystujących chmurę i technologię Host Card Emulation (HCE). Po Banku Zachodnim WBK, który we wrześniu br. rozpoczął wdrożenie usługi, do grona instytucji pracujących nad udostępnieniem takich płatności swoim klientom dołączyły: ING Bank Śląski, mBank, Bank Millennium, Raiffeisen Polbank, eurobank, Getin Bank, Bank Polskiej Spółdzielczości oraz Bank SMART. Inne banki analizują możliwość wdrożenia usługi dla swoich klientów. Dzięki nowym specyfikacjom Visa przedstawionym w tym roku, instytucje członkowskie i partnerzy organizacji mają możliwość szybszego opracowania i zaoferowania klientom mobilnych płatności zbliżeniowych wykorzystujących chmurę.

Według Visa Europe, rozwiązania mobilne będą stanowiły przyszłość płatności niezależnie od stosowanej technologii, dlatego organizacja wspiera rozwój różnych sposobów świadczenia usług mobilnych. Banki wdrażające mobilne płatności Visa podkreślają ogromną łatwość i intuicyjność wykorzystania telefonu do płatności zbliżeniowych oraz możliwość integracji z innymi formami bankowości mobilnej.

„Liczna grupa banków pracująca nad udostępnieniem płatności mobilnych Visa jest wyrazem silnego zainteresowania sektora bankowego tą usługą. Nasze instytucje członkowskie doceniają możliwości nowej technologii wykorzystującej chmurę, która pozwala na szybkie udostępnienie rozwiązania znaczącej grupie odbiorców oraz umożliwia budowanie nowych funkcjonalności” – stwierdził Jakub Kiwior, dyrektor ds. rozwoju biznesu i marketingu w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, Visa Europe. „Dodatkowym argumentem jest znaczący wzrost liczby użytkowników korzystających z rozwiązań bankowości mobilnej, co sprawia, że banki postrzegają mobilne płatności zbliżeniowe Visa jako integralną część swojej strategii rozwoju usług mobilnych” – dodaje Jakub Kiwior.

Ogromnym atutem rynku polskiego jest rozbudowana sieć akceptacji zbliżeniowej. Terminale akceptujące płatności zbliżeniowe w Polsce stanowią obecnie ponad 70% terminali POS dostępnych na rynku, a do końca 2017 r. wszystkie terminale w kraju będą akceptować płatności zbliżeniowe Visa. Mobilnych płatności zbliżeniowych Visa można dokonywać we wszystkich terminalach zbliżeniowych w Polsce i w całej Europie.