Współczesne możliwości outsourcingu w e-mail marketingu oferują wiele sposobów usprawnienia pracy marketerów i udoskonalają wysyłkę wiadomości. Jednym z najpopularniejszych rozwiązań w tym zakresie jest mailing za pośrednictwem serwera mailowego dostawcy usługi, popularnie nazywanego chmurą. W ten sposób możliwe jest przeprowadzenie nie tylko szybkiej i skutecznej wysyłki, ale także udoskonalanie każdej kolejnej.

Profesjonalny system w chmurze może zostać połączony z każdym popularnym systemem IT dzięki szerokim możliwościom interfejsu. Im dokładniejsze dane, tym większe możliwości indywidualizacji oferty oraz dostarczanych informacji.  Najważniejsze z nich, takie jak lista wybieranych produktów i ich dostępność, subskrypcja, zmiany w profilu oraz rezygnacja z mailingu mogą zostać automatycznie zsynchronizowane między SaaS i innymi źródłami danych. W ten sposób, marketerzy mają możliwość zarządzania wysyłką wszystkich e-maili w prosty sposób, poprzez centralny system, dostępny dla każdego urządzenia podłączonego do sieci.

Rozwiązania oparte na chmurze gwarantują, że mailing zostanie dostarczony. Ma to szczególne znaczenie w przypadku informacji, takich jak np. potwierdzenia zamówienia, które w przypadku niedostarczenia mogą mieć znaczący wpływ na relacje z konsumentami. Ciągły monitoring i zarządzanie reputacją serwera staje się więc integralną częścią funkcjonowania chmury. Odpowiedni poziom wiedzy i nakład wysiłków poświęcony na zapewnienie odpowiedniej jakości serwera musi zatem stanowić priorytet. Marketerzy powinni więc dbać o owocną współpracę z dostawcami usług w chmurze i dzielić się odpowiednimi zasobami i doświadczeniami.

Współczesne systemy w chmurze  powinny zapewniać możliwość mierzenia kluczowych danych. Najważniejsze z nich uwzględniają opening, click i conversion rates razem z informacjami na temat skuteczności dostarczania poszczególnych wiadomości. Mierzalność w chmurze ma także inne zalety – w profesjonalnych systemach wszystkie dane behawioralne automatycznie wpływają z powrotem do indywidualnego profilu użytkownika – na przykład: grupy osób mieszkających w konkretnym mieście, któreklikają w linki w tych samych kategoriach mogą zostać zebrane w pakiet, który jest następnie targetowany według tych samych pól zainteresowań.

Oparty na chmurze e-mail marketing pozwala automatycznie rozsyłać zindywidualizowane „trigger mails”, gdyż bierzeon pod uwagę wszystkie okoliczności
i zainteresowania każdego indywidualnego odbiorcy. Co więcej, chmura umożliwia również ustawienie wieloetapowej serii komunikatów, które dodatkowo angażują różne kanały informacyjne. Na przykład: osoby, które nie kliknęły w automatycznie wysłaną wiadomość e-mail, mogą otrzymać po kilku dniach przypominający SMS albo indywidualną wiadomość przesyłaną pocztą. Możliwość zaplanowania takich działań jest zazwyczaj umieszczona od razu w rozwiązaniach dostępnych dla chmury.

Ostatnią, ale na pewno nie najmniej istotną kwestią, jest uwzględnienie wszystkich aspektów prawnych, gdyż adresy e-mail stanowią w świetle prawa daną osobową.Podczasgdy wewnętrzne systemy i licencjonowane modele zapewniają ekskluzywną niezależność danych, lista odbiorców musi zostać zaimportowana dla usługi SaaS.

Wymaga to spełnienia konkretnych wymogów dla przetwarzania danych osobowych, których wielu usługodawców – zwłaszcza tych poza Europą – nie respektuje.

Wykorzystanie możliwości zewnętrznego dostawcy i prowadzenia e-mail marketingu w chmurze może być ciekawym i efektywnym rozwiązaniem zarówno dla małych, jak i dużych przedsiębiorstw. Prosta obsługa, elastyczność i bezpieczeństwo pozwalają zadbać o odpowiednią jakość przesyłanych informacji i dodatkowo zapewnić sobie najwyższej jakości monitoring wykonywanych akcji. Takie rozwiązanie, łączące najnowsze rozwiązania technologiczne z dużymi możliwościami personalizacji i analizy, jest jednym z najciekawszych rozwiązań dla marketerów dbających o najwyższy poziom swoich usług.

Na podstawie materiałów Optivo.