E-sklep Tchibo.pl zdobył Certyfikat Zielony Sklep przyznawany przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska. Jest to niezależne, eksperckie potwierdzenie, że działa on w sposób przyjazny dla środowiska naturalnego, a w swojej działalności uwzględnia zasady społecznej odpowiedzialności.

Tchibo, realizując podejście „na drodze do 100% zrównoważonego biznesu”, zdecydowało się dobrowolnie poddać niezależnej, eksperckiej weryfikacji swoje praktyki z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu w odniesieniu do sklepu internetowego. W wyniku audytu Fundacji Partnerstwo dla Środowiska e-sklep Tchibo.pl otrzymał pierwszy (najwyższy) stopień certyfikatu, co jest potwierdzeniem, że w najwyższym stopniu spełnia wszystkie wytyczne określone w certyfikacie. Certyfikat został przyznany na okres dwóch lat.

Certyfikat Zielony Sklep jest pierwszym w Polsce ekocertyfikatem dla handlu detalicznego. Jego celem jest promowanie zasad zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu wśród polskich przedsiębiorców z branży handlowo-usługowej i wśród polskich konsumentów. Kryteria certyfikatu zostały opracowane na kanwie międzynarodowych standardów w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu ISO 26000 i zasad raportowania zrównoważonego rozwoju Global Reporting Initiative (GRI). Odnoszą się do siedmiu obszarów: ład organizacyjny, prawa człowieka, relacje z pracownikami, środowisko, uczciwe praktyki rynkowe, relacje z konsumentami, zaangażowanie społeczne i rozwój. Kluczowym obszarem jest sprawdzenie wpływu sklepu na środowisko naturalne. Aby otrzymać Certyfikat, firma musi się poddać szczegółowemu audytowi środowiskowemu, przeprowadzanemu przez akredytowanego audytora Fundacji. Certyfikat przyznawany jest przez Komisję ds. certyfikatu na podstawie wyników audytu na okres dwóch lat. System certyfikacji jest trójstopniowy; w zależności od poziomu spełnienia kryteriów fakultatywnych, firma może otrzymać trzeci, drugi lub pierwszy (najwyższy) stopień certyfikatu. Po okresie dwóch lat konieczne jest ponowne poddanie się procesowi weryfikacji.