Według badania Barometr E-shopper przeprowadzonego przez DPDgroup, ponad połowa Europejczyków przynajmniej raz dokonała zakupów online w zagranicznym sklepie internetowym. Międzynarodowe e-zakupy szczególnie popularne są w mniejszych krajach, gdzie występuje większa potrzeba dostępu do zdywersyfikowanej oferty produktów online.

Zakupy międzynarodowe najpopularniejsze są na Łotwie (82%), w Portugalii (81%), Szwajcarii i Chorwacji (po 79%) oraz w Słowenii (78%). Na drugim biegunie znajdują się duże kraje, takie Niemcy, Wielka Brytania, Francja i Polska, które charakteryzuje duży rodzimy rynek i wysoki popyt wewnętrzny.
– Mieszkańcy Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii, czy Polski mniej chętnie zaglądają do zagranicznych sklepów internetowych, ponieważ najczęściej kupowane towary są dostępne lokalnie – wyjaśnia Rafał Nawłoka, Prezes Zarządu DPD Polska. – Warto jednak zauważyć, że wśród rodzimych nabywców istnieje duże zainteresowanie ofertą z innych krajów – otwartość na możliwość dokonania zakupów w zagranicznym e-sklepie deklaruje 69 proc. Polaków – dodaje Rafał Nawłoka.

Wśród najczęstszych powodów realizacji zagranicznych zakupów online można wymienić większą różnorodność marek i korzystniejszą ofertę. Konsumenci poszukują marek niedostępnych na rodzimym rynku (57% respondentów ogółem, 65% respondentów z Polski) i oferowanych w korzystnej cenie (52%). Kraje Europy Środkowo – Wschodniej preferują zakupy na stronach chińskich (Łotwa 65%, Węgry 62%) z uwagi na niższe ceny. Kraje Europy Zachodniej wolą zakupy u swoich sąsiadów – aż 76% mieszkańców Austrii kupuje w niemieckich e-sklepach, a 41% Belgów we francuskich.

Według badania polscy nabywcy należą, obok Niemiec, Francji czy Wielkiej Brytanii, do państw w mniejszym stopniu zainteresowanych zakupami zagranicznymi. Okazji poszukują najczęściej w e-sklepach chińskich, brytyjskich i amerykańskich. Europejczycy najczęściej kupują zagranicą odzież (19% spośród ostatnio dokonanych zakupów), elektronikę (14%) i książki (10%). Wśród czynników, które zniechęcają ich do dokonywania e-zakupów  zagranicą, wymieniane są m.in. skomplikowany proces zwrotów czy zbyt długi czas dostawy.