23 i 24 września NoNoobs.pl organizuje IV edycję konferencji Ecommerce Trends połączoną z Show&Expo. Tym razem będzie to wydarzenie regionalne, podczas którego spotkają się przedstawiciele firm z Europy Środkowej i Wschodniej. Ecommerce Trends CEE Show&Expo 2014 koncentruje się na najistotniejszych aspektach handlu internetowego, handlu transgranicznym, mobilnym, nowoczesnych usługach logistycznych, płatnościowych i marketingowych.

W wyniku zmian zachowań konsumentów i ich potrzeb, ewoluuje formuła współczesnego handlu detalicznego. Obecny ecommerce funkcjonuje w czasie rzeczywistym, na wszelkich możliwych platformach sprzętowych i dostarcza konsumentom zakupione towary w wielu krajach co raz szybciej. Ecommerce Trends CEE Show&Expo 2014 jest doskonałą okazją do nawiązywania międzynarodowych kontaktów, wymiany doświadczeń i zapoznania się z najbardziej innowacyjnymi  trendami w branży, które w przyszłości mogą odegrać decydującą rolę w tym sektorze gospodarki.

Na konferencji wystąpią liderzy rynku, organizacje branżowe z krajów europejskich, firmy doradcze, dostawcy rozwiązań oraz Keynote: Ian Jindal z Internet Retailing oraz Ibrahim Ibrahim zfirmy Portland. Partnerstwo branżowe objęły Ecommerce Polska oraz Ecommerce Europe.

 

Konferencja: http://2014jesien.ecommercetrends.pl/

Expo: http://expo.ecommercetrends.pl/