Sprawna, elektroniczna wymiana danych i dokumentów handlowych (ang. Electronic Data Interchange, EDI) to podstawa każdego efektywnie działającego przedsiębiorstwa.

Poza usprawnieniem pracy systemy te pozwalają także na obniżenie kosztów firmy oraz znaczną redukcję błędów, które mogą pojawiać się np. podczas ręcznego wprowadzania danych. Warto jednak wiedzieć, że aby osiągnąć naprawdę dobre wyniki, wybrana platforma powinna być idealnie dopasowana do typu przedsiębiorstwa i prowadzonej przez nie działalności.

Celem wdrażania platform z grupy EDI jest wyeliminowanie konieczności wielokrotnego wprowadzania danych, co również wpływa na przyspieszenie oraz zwiększenie dokładności w przepływie informacji handlowych.

Koncentrując się na sektorze B2B (business-to-business) warto wybrać kompleksową platformę, która pomoże zintegrować automatyczną wymianę elektronicznych dokumentów handlowych takich jak zamówienia, faktury, raporty oraz zsynchronizuje dane pomiędzy partnerami biznesowymi. Jedną z tego typu platform dostępnych na rynku jest EDInet Communicator od firmy Infinite. Jest ona dostępna w dwóch wersjach: EDInet Connector oraz Web EDInet.

Wybór wersji systemu oraz jego wdrożenie zależy od wielkości oraz potrzeb danego przedsiębiorstwa. Przyglądając się bliżej wspomnianym wyżej systemom warto poznać różnice występujące między nimi. EDInet Connector to narzędzie, które oprócz wykorzystywania tradycyjnych rozwiązań EDI, efektywnie korzysta z rozwiązań wykorzystujących Internet. Dzięki czemu możliwe są połączenia z każdym partnerem handlowym, niezależnie od systemu, EDI który posiada, kanału komunikacyjnego czy też formatu komunikatu.