Przyjęcie dobrych praktyk w zakresie zastosowania sztucznej inteligencji, a także jasne wytyczne legislacyjne zachęcą do wprowadzania odpowiedzialnych innowacji i zapewnią ludziom maksimum korzyści z nowych technologii. To główny wniosek nowego raportu AI & Responsible Innovation: What’s Next? opublikowanego przez SAS – jednego z wiodących dostawców rozwiązań z zakresu analityki i sztucznej inteligencji.

Wraz z rosnącym zapotrzebowaniem firm na analizę danych oraz napędzającym nowe osiągnięcia w dziedzinie sztucznej inteligencji (AI) rozwojem obliczeń kwantowych, pojawiają się obawy o krzywdzące lub niesprawiedliwe zastosowanie tej technologii. Jeden z autorów raportu AI & Responsible Innovation: What’s Next? i założyciel Data Leadership Group dr Kirk Borne powiedział: „Sztuczna inteligencja stała się tak potężna i wszechobecna, że coraz trudniej jest odróżnić ją od rzeczywistości. Musimy uważać nie tylko na wykorzystanie jej możliwości przez cyberprzestępców. Algorytmy AI przyjmowane są przez firmy i instytucje szybciej niż można to uregulować. W związku z tym należy jak najszybciej podjąć dyskusję na temat tego, w jaki sposób uniknąć uprzedzeń, które nieumyślnie mogą wkraść się do modeli i wykluczać pewne grupy”.

Autorzy badania analizują również regulacje, które są obecnie na różnych etapach wdrożenia na całym świecie. Większość państw i regionów jest na wczesnym etapie procesu legislacyjnego i nie ma jeszcze pewności, jaki kierunek zostanie obrany. Z jednej strony Wielka Brytania deklaruje podejście do AI pozwalające na jej innowacyjność. Rząd Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej podkreśla natomiast potrzebę walki z dyskryminacją, do której mogą prowadzić nieodpowiednie algorytmy. Swoje projekty posiadają m.in. Japonia, Kanada, Australia, Singapur czy państwa Bliskiego Wschodu, natomiast jeszcze inne – w tym Nowa Zelandia – oczekują na rozwój sytuacji i decyzję największych gospodarek. Należy też pamiętać o dostawcach tej technologii, którzy również powinni zabrać jasny głos w tej debacie.

Raport SAS podkreśla również liczne zalety sztucznej inteligencji. Zastosowanie tych rozwiązań w odpowiedni i odpowiedzialny sposób zwiększa produktywność firm oraz zachęca społeczeństwo do kreatywności i innowacji. Przykładem branży, która może odnieść największe korzyści z zastosowania AI jest opieka zdrowotna. Zastosowanie tam wizji komputerowej pozwala m.in. na wcześniejsze wykrywanie chorób. Niezwykle szerokie są też możliwości wykorzystania takich narzędzi w sektorze usług finansowych, co pozwoli na lepsze zrozumienie klientów, wydajniejsze zarządzanie ryzykiem i skuteczniejsze wykrywanie oszustw.

„Aby sztuczna inteligencja była wykorzystywana dla dobra społeczeństwa, niezbędne jest zaangażowanie zarówno decydentów politycznych, jak i biznesowych. Firmy i instytucje niechętnie wdrażają tę technologię, ponieważ w wielu przypadkach nie wiedzą, jak ją odpowiednio wykorzystać. Przez to tracą wiele korzyści. Naszym celem jest demokratyzacja technologii, czyli ułatwienie wprowadzania innowacji w sposób odpowiedzialny i zgodnie z literą prawa. W związku z tym opracowaliśmy jasne ramy etyczne, którymi kierujemy się przy tworzeniu naszych modeli AI, a także zarządzamy nimi w sposób rygorystyczny, aby zapewnić uczciwe, przejrzyste i sprawiedliwe decyzje. Stale testujemy i optymalizujemy nasze modele AI w miarę udostępniania nowych danych, aby zapewnić sprawiedliwe wyniki” – powiedział dr Iain Brown, szef działu Data Science w SAS UK & Ireland.