Zmiany zewnętrznych warunków oświetleniowych, różnorodność asortymentu czy reorganizacja układu umeblowania powinny pociągać ze sobą rekonfigurację aranżacji oświetleniowej placówki handlowej tak, aby jej parametry odpowiadały wymienionym czynnikom. Niestety obecnie rzadko zwraca się na to uwagę.

W teoretycznych opracowaniach dotyczących koncepcji oświetlenia obiektów handlowych, można spotkać się z twierdzeniem, że jedną z kluczowych właściwości systemu oświetleniowego dla branży retail jest jego elastyczność. Zastosowane rozwiązania powinny charakteryzować się łatwą adaptacją do nowych sytuacji – szczególnie w branżach, gdzie mamy do czynienia z dużą zmiennością asortymentu oraz w obiektach, w których czynniki zewnętrzne mają istotny wpływ na warunki ekspozycji.

Jednak teoretyczne postulaty rzadko znajdują odzwierciedlenie w rzeczywistości. Korzystanie z doradztwa w zakresie doboru i optymalizacji rozwiązań oświetleniowych jest domeną sklepów rozpoczynających działalność. Eksperci wskazują w tym przypadku rozwiązania pozwalające realizować założenia klienta przy zachowaniu korzystnej relacji jakości do ceny, zapewniając tym samym infrastrukturę konieczną do adekwatnej ekspozycji produktów. Niestety, oświetlenie rzadko bywa traktowane jako dynamiczny element wystroju i nie jest dopasowywane do bieżącego asortymentu sklepu.

– W przeważającej liczbie przypadków, system oświetlenia nie jest postrzegany jako inwestycja przyczyniająca się do wzrostu atrakcyjności towarów w oczach klientów, ale jako konieczny koszt. Takie przeświadczenie jest jednak niesłuszne – mówi Filip Gabryelczyk, Menedżer Sprzedaży Segmentu Retail TRILUX Polska i Ekspert Oświetlenia Polskiego Komitetu Oświetleniowego.

– Optymalna ekspozycja produktów może przyczynić się do nawet kilkudziesięcioprocentowego wzrostu wolumenu sprzedaży. Warto więc na bieżąco dbać o dopasowanie oświetlenia do asortymentu i układu wnętrza. Niestety, świadomość skali potencjalnych korzyści nie jest jeszcze w naszym kraju powszechna – tłumaczy Filip Gabryelczyk.

Istnieje szereg rozwiązań technologicznych umożliwiających dopasowanie parametrów światła do eksponowanych przedmiotów, warunków oświetleniowych zależnych od pory roku czy efektu, jaki wywierać mają produkty. Na rynku dostępne są zarówno oprawy z szybko wymienialnymi odbłyśnikami, jak i rozwiązania RGB, pozwalające na dostosowanie koloru emitowanego światła do bieżących potrzeb. Problematyczna okazuje się jednak odpowiedź na pytanie, kto powinien tych zmian dokonywać.

Oczywistym tropem wydają się dostawcy rozwiązań oświetleniowych.

– Usługi związane z korektą oświetlenia po przemeblowaniu bądź istotnej zmianie asortymentu leżą oczywiście w zakresie kompetencji projektantów, z usług których korzystają często polskie sklepy rozpoczynające działalność – tłumaczy Filip Gabryelczyk. – Regularne działania audytowo-serwisowe wiążą się jednak z określonymi nakładami. Gotowe do ich podjęcia są przede wszystkim firmy przywiązujące dużą wagę do całościowego wystroju sklepów – dodaje ekspert firmy TRILUX Polska.

Choć usługi tego typu cieszą się dużą popularnością na zachodzie, popyt na nie w naszym kraju nie jest jeszcze w pełni rozwinięty. Rozwiązaniem pozwalającym na wdrożenie i utrzymanie elastycznych systemów oświetlenia przy mniejszych kosztach serwisu jest przeszkolenie pracowników obiektu handlowego w zakresie regulacji parametrów opraw. Niestety, ze względu na dość dużą fluktuację personelu w tym segmencie, pracodawcy miewają obawy, że inwestycja w kadry nie uzyska zakładanej stopy zwrotu. W efekcie, pomimo dostępności na rynku technologii i know-how niezbędnego do jej skutecznego wdrożenia, elastyczność oświetlenia w branży retail pozostaje w wielu przypadkach pustym postulatem.

Dążenie zarządców obiektów handlowych do minimalizacji kosztów zakupu oraz serwisowania opraw – choć zrozumiałe i w krótkoterminowej perspektywie opłacalne, utrudnia upowszechnienie się elastycznych systemów oświetlenia. Przyjęcie takiego punktu widzenia znacząco ogranicza potencjał rozwoju placówki i sieci. Niedostosowanie sposobu ekspozycji towarów do jego specyfiki i układu pomieszczenia ma negatywny wpływ na jego postrzeganie i – w efekcie – może pogarszać wyniki sprzedażowe.