Elokon Consulting zakończył projekt doradztwa logistycznego dla firmy InPost. W ramach wykonanej usługi konsultanci wskazali rozwiązania umożliwiające poprawę wydajności procesów zachodzących w sortowni firmy, redukcję kosztów i zwiększenie bezpieczeństwa.

InPost jest największym w Polsce niezależnym operatorem pocztowym. Przez sortownię firmy o powierzchni ponad 5 000 m2, zlokalizowaną w Woli Bykowskiej, przechodzi dziennie nawet milion przesyłek. Przy takiej skali procesów logistycznych potencjał do optymalizacji jest bardzo duży. W ramach realizowanego projektu eksperci Elokon Consulting, firmy konsultingowej specjalizującej się w zakresie logistyki przedsiębiorstw i łańcucha dostaw, dokonali pomiarów poszczególnych procesów zachodzących w sortowni, opracowali normy wydajności oraz wskazali możliwe do usprawnienia obszary.

Konsultanci wykonali projekt optymalizacji przestrzeni i funkcjonalności sortowni, łącznie z wyznaczeniem prawidłowego ulokowania regałów, rozplanowania stref pracy czy tras przejazdu wózków widłowych. Dzięki wnikliwej analizie czasu poświęcanego przez pracowników na wykonywanie poszczególnych czynności, przedstawiono rozwiązania pozwalające ograniczyć przestoje w strefie sortowania paczek. W ramach projektu dokonano analizy stanu technicznego wykorzystywanego sprzętu i urządzeń oraz wskazano konieczne usprawnienia. Eksperci Elokon Consulting dostarczyli również wskazań dotyczących inwestycji w infrastrukturę magazynową z uwzględnieniem automatyzacji niektórych procesów. Dodatkową korzyścią jest poprawa bezpieczeństwa w sortowni poprzez wskazanie obszarów, które mogłyby być potencjalnym zagrożeniem.