Rynek z roku na rok staje się coraz bardziej wymagający. Jesteśmy świadkami  intensywnej rozbudowy wielu sieci sprzedażowych. Sieci te stosują wiele narzędzi mających na calu przyciągnięcie klientów i ich utrzymanie przy swojej ofercie. Stałym elementem jest w takim momencie rebranding a nierzadko pełny remodeling sieci placówek.

Odświeżenie wizerunku sieci przynosi wiele możliwości. Daje doskonałą okazję do poszerzenie oferty usługowej, wprowadzenia istotnych zmian produktowych, a czasem nawet zmiany generalnej strategii sprzedażowej.

Każda zmiana wizerunku (zarówno częściowego – rebranding, jak i całościowego – remodeling) wiąże się niestety z powstaniem dużej ilości śmieci.

Obecnie w Polsce brak jest dobrze rozwiniętej usługi pełnego recyklingu materiałów pochodzących z rebrandingów czy remodelingów sieci sprzedażowych. Klienci, Prezesi największych koncernów, mają nie lada problem z zapewnieniem świadomego ekologicznie zarządzanie odpadami jakie powstają z tego tytułu. Należy pamiętać, że pewność, iż materiały niebezpieczne czy elementy oznakowania Klienta nie trafią na wysypisko śmieci jest dla Klientów niezwykle ważna.

Duże koncerny wdrażają dużą ilość działań na rzecz ochrony środowiska, a obecny brak możliwości odpowiedzialnej gospodarki odpadami powstałymi z rebrandingów stanowi duże utrudnienie.

Vivenge, będąc firmą praktykującą normy CSR, wzięło pełną odpowiedzialność za szkody środowiskowe powstałe w wyniku prowadzonej działalności i w sposób widoczny zajęło się zagospodarowaniem wytwarzanych odpadów.

Jako lider branży, specjalista od dużych projektów rebrandingowych, jesteśmy zobowiązani do kreowania i efektywnego wdrażania odpowiedzialnych społecznie inicjatyw. Oczywistym jest stwierdzenie, że produkcja  materiałów reklamowych jest niestety bardzo nieekologiczna. Konieczne jest zatem zadbanie o ten aspekt i wdrożenie działań prewencyjnych, aby jak najmniejsza ilość tej produkcji w formie odpadów trafiała na wysypiska  – mówi prezes zarządu Katarzyna Rudnicka.

W tym dniu Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska gościć będzie około 100 firm; wśród nich czołowych polityków, przedstawicieli organizacji międzynarodowych, reprezentantów biznesu oraz nauki, którzy rozmawiać będą o kształcie i efektywnym zarządzaniu gospodarką odpadami, a wśród nich VIVENGE lider branży oznakowania reklamowego, który podjął działania na rzecz utworzenia koalicji liderów  biznesu. Tematyce Brand Bility poświęcono  panel , który poprowadzi Kamil Wyszkowski przedstawiciel UNGC w Polsce. Doceniono tym samym osiągnięcia Spółki na rzecz zrównoważonego rozwoju, która wyznaczyła nowy trend i ideę przyczyniającą się do rozwoju odpowiedzialnego biznesu tj. programu o nazwie Brand Bility, strategii CSR, realizowanej w oparciu o 10 zasad Inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ Global Compact, który jako globalny wyznacznik zasad i standardów odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw, wspólnie z firmą VIVENGE podjął działania na rzecz utworzenia koalicji liderów biznesu w kierunku świadomego zarządzania nośnikami wizerunku firm i korporacji