Na początek nowej dekady Emirates SkyCargo – linie lotnicze cargo należące do Emirates – przygotują innowacyjne produkty i inwestycje w specjalistyczną infrastrukturę, które przyczynią się do międzynarodowego rozwoju handlu i przewozu towarów w nadchodzących latach.

W 2019 roku linie Emirates SkyCargo wprowadzały kolejne specjalistyczne produkty skierowane do określonych gałęzi przemysłu.

Emirates Delivers to nowa platforma e-commerce umożliwiająca konsumentom (zarówno osobom fizycznym, jak i małym przedsiębiorstwom) zakup produktów z dowolnego amerykańskiego sklepu internetowego i zamówienie dostawy na terytorium Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Emirates Delivers wpisuje się w szerszą strategię Emirates SkyCargo promującą Dubaj jako węzeł logistyczny klientów e-commerce z Bliskiego Wschodu, Azji i Europy. W 2020 roku usługa Emirates Delivers zostanie rozszerzona na kolejne rynki.

W ramach specjalistycznej usługi przewozu produktów łatwo psujących się Emirates Fresh, Emirates SkyCargo przetransportowały ponad 400 000 ton towarów. W listopadzie i grudniu 2019 roku przewoźnik wykonał dziewięć specjalnych lotów czarterowych z transportem wiśni z Santiago w Chile.
W 2019 roku w ramach usługi Emirates AOG przetransportowanych zostało blisko 11 000 przesyłek priorytetowych w obrębie sześciu kontynentów.
Ilość ładunku przetransportowanego w ramach usługi przewozu cennych towarów Emirates Safe VAL wzrosła o 6% rok-do-roku.
O 12% wzrosło zapotrzebowanie na usługę transportu kotów i psów domowych Emirates Pets.

Oprócz regularnych lotów pasażerskich i towarowych linie Emirates SkyCargo oferują klientom na całym świecie indywidualne i elastyczne usługi czarterowe. Dzięki sprawnej pracy zespołu, który w krótkim czasie spełniał wymagania klientów i przygotowywał operacje, w 2019 roku przewoźnik zrealizował blisko 370 lotów czarterowych. Operacje czarterowe umożliwiły transport rozmaitych rodzajów towaru – od pomocy humanitarnej dla ofiar klęsk żywiołowych poprzez sprzęt do obsługi koncertów po kwiaty i inne produkty łatwo psujące się.

W 2019 roku linie Emirates SkyCargo otworzyły nowy specjalistyczny terminal do przeładunku leków na lotnisku w Chicago, który stał się dla przewoźnika jednym z najważniejszych punktów obsługi produktów farmaceutycznych na świecie. W obiekcie znajdują się strefy temperatury kontrolowanej w procesie przyjęcia i dostawy, kompletacji i segregacji leków, składowania i operacji na rampie załadunkowej. Uzyskał on również certyfikat zgodności z wytycznymi dotyczącymi dobrej praktyki dystrybucyjnej (GDP) UE.

W listopadzie 2019 roku linie Emirates SkyCargo przeniosły operacje przeładunku leków z lotniska w Kopenhadze do specjalnego obiektu certyfikowanego w systemie GDP.

Obie decyzje wpisują się w działania przewoźnika na rzecz zwiększonej ochrony towarów farmaceutycznych, nie tylko w porcie w Dubaju, ale na całej trasie przewozu w ramach programu korytarzy farmaceutycznych. W 2019 roku linie Emirates SkyCargo we współpracy z obsługą naziemną w najważniejszych punktach wysyłki lub odbioru leków na całym świecie zwiększyły liczbę stacji farmaceutycznych z 12 do 25. Dzięki skoncentrowaniu się na zwiększaniu możliwości i wydajności procesów poprzez współpracę, wdrożenie programu korytarzy farmaceutycznych Emirates SkyCargo przyniosło wzrost ilości towarów przeładowywanych na stacjach farmaceutycznych przewoźnika. Na przykład od czasu otwarcia nowego obiektu Chicago zanotowało dwucyfrowy wzrost ilości przewożonego ładunku farmaceutycznego.

W 2019 roku terminale SkyCentral Emirates SkyCargo w Dubaju obsługiwały średnio cztery ładunki na sekundę przez całą dobę siedem dni w tygodniu. Każdego dnia zespół złożony z ponad 700 pracowników terminali przeładowywał około 360 000 paczek, umożliwiając flocie przeszło 270 samolotów Emirates transport około 7 000 ton ładunku dziennie – równowartość ponad 60 załadowanych do pełna towarowych Boeingów 777 – między Dubajem a resztą świata.

W 2019 roku flota 49 ciężarówek, w tym 12 ciężarówek chłodni, wykonywała między dwoma terminalami cargo średnio 175 przejazdów dziennie. Niczym nieprzerwanie pracujący taśmociąg, system ciężarowy pozwalał na transport towaru z samolotu lądującego na jednym lotnisku do samolotu odlatującego z drugiego w mniej niż pięć godzin. Łącznie ciężarówki przewiozły między dwoma lotniskami ponad 307 000 ton ładunku w 2019 roku i przeszło 1,6 mln ton w ciągu pięciu lat od uruchomienia systemu w 2014 roku.

Od 2018 roku bezkompromisową dbałość Emirates SkyCargo o terminową realizację dostaw ułatwia przewoźnikowi system Cargo iQ. Linie utworzyły całodobowe centrum zarządzania operacjami cargo w celu monitorowania przesyłek w wyznaczonych punktach na trasie dostawy. W 2019 roku przewoźnik przeprowadził monitoring ponad 1,5 mln przesyłek zgodnie z wytycznymi Cargo iQ, zapewniając terminową dostawę towarów, które mają bezpośredni wpływ na życie ludzi na całym świecie.

Od momentu założenia w 1985 r. linie Emirates otrzymały ponad 500 międzynarodowych nagród za niezrównanej jakości obsługę pasażera.

Linie mają siedzibę w Dubaju, jednym z niewielu miast na świecie, które realizuje politykę otwartych przestworzy, i obok 150 innych linii lotniczych prowadzą działalność na zasadach swobodnej i uczciwej konkurencji.

Flota linii składa się z 270 szerokokadłubowych maszyn, w tym 12 samolotów towarowych, i należy do najmłodszych w przestworzach. Obecnie linie Emirates oczekują na dostawę 215 samolotów.

Linie Emirates obsługują loty w 159 kierunkach w 85 krajach Europy, Ameryki Północnej i Południowej, Bliskiego Wschodu, Afryki, Azji Południowej, Dalekiego Wschodu i Australazji.