Episerver, globalny dostawca platformy do zarządzania treścią, handlem internetowym i marketingiem w chmurze, ogłosił zdobycie pozycji Lidera w rankingu Gartner’s 2017 “Magic Quadrant for Web Content Management.”

Gartner w swym raporcie, poza Episerver, oceniał także 18-stu innych dostawców. Na podstawie kompletności wizji i zdolności jej wykonania, uznał firmę za lidera. Po kluczowych inwestycjach w personalizację w czasie rzeczywistym oraz zarządzanie kampaniami omnichannel, podjętych przez Episerver w zeszłym roku (m.in. przejęcie Optivo), firma nieustannie rozwija swoje ujednolicone narzędzie do zarządzania treścią i handlem cyfrowym, uwzględniając zwiększoną inicjatywę z Microsoft for Dynamics 365.