Episerver, firma oferująca rozwiązanie łączące cyfrowy marketing, zarządzanie treścią, handel internetowy oraz analizy predykcyjne w ramach jednej platformy działającej w chmurze, ogłosiła dziś przejęcie Optivo, dostawcę usług wykorzystujących customer intelligence oraz umożliwiających zarządzanie kampaniami wielokanałowymi.

Wykorzystując możliwości zarządzania kampaniami omnichannel oferowanymi przez Optivo, klienci platformy Episerver mogą od teraz wchodzić z klientami w bardziej kontekstowe interakcje w różnych kanałach. Jednocześnie, użytkownicy będą mieli całkowitą pewność, że wiadomość zostanie wysłana do właściwej osoby, we właściwym czasie. Z dodatkiem Optivo, specjaliści do spraw marketingu cyfrowego i e-commerce korzystający z platformy Episerver, mogą od teraz zarządzać i optymalizować sposób, w jaki klienci reagują na ich kampanie w różnych kanałach, poprzez jednoczesne śledzenie i przewidywanie ich zachowania. W ten sposób, klienci Episerver mogą wpływać na ciągłe, bezpośrednie zaangażowane swoich odbiorców.

Przejęcie odpowiada na najważniejsze potrzeby marketerów. Według niedawnego badania przeprowadzonego przez Forrester, 52% marketerów wskazuje, że zrozumienie zachowań klientów w różnych kanałach i na różnych urządzeniach będzie stanowić największe wyzwanie w ich pracy w perspektywie najbliższych dwóch lat. Respondenci podkreślili również, że ważnym jest zwiększanie zaangażowania i lojalności oraz edukowanie klienta (38%), integracja kontaktu z klientem online i offline (38%) oraz przypisywanie odpowiednich działań marketingowych do konkretnych interakcji z klientem (40%).

Nowo nabyty podmiot będzie kontynuował dotychczasową działalność jako „Optivo – an Episerver Company”, przy jednoczesnym zapewnieniu infrastruktury dla kontynuowania ekspansji Episerver w regionie DACH (Niemcy, Austria, Szwajcaria). Dyrektorzy Optivo – dr Rainer Brosch i Thomas Diezmann pozostaną na swoich dotychczasowych stanowiskach.