Najnowszy produkt firmy SKG – system eSAMBO – to kompletne narzędzie do zarządzania centralą i wszystkimi sklepami sieci z dowolnego miejsca przez przeglądarkę internetową, udostępniany w chmurze.

eSAMBO umożliwia odwzorowanie dowolnej struktury biznesowej sieci handlowej, przy czym wyróżniającą nowością jest łatwość tworzenia dowolnych zależności pomiędzy franczyzodawcą a franczyzobiorcami oraz możliwość przejęcia inicjatywy przez menedżerów placówek handlowych w optymalizacji asortymentu i wyborze dostawców lokalnych z zachowaniem integralności danych w całej sieci. System umożliwia konsolidację kilku sieci handlowych i szybkie przyłączanie kolejnych sklepów, nawet w skomplikowanych prawnie i organizacyjnie warunkach, przy zminimalizowaniu kosztów infrastruktury IT.

Innowacyjnym rozwiązaniem w eSAMBO jest sprzedaż z identyfikacją klienta, co daje możliwość rozpoznawania mikrosegmentów klientów o podobnych zachowaniach lub upodobaniach. Pozwala to na spersonalizowanie promocji dla klienta na podstawie analizy obecnego koszyka i poprzednich zakupów pod kątem grup asortymentowych, których dotychczas nie kupował.

SKG posiada ponad 20-letnie doświadczenie w budowaniu narzędzi informatycznych dla branży Retail.