Jak wynika z badania nt. płatności elektronicznych Digital Payments Study 2016 przeprowadzonego na zlecenie Visa, liczba konsumentów regularnie korzystających przy dokonywaniu płatności z urządzeń mobilnych – smartfonów, tabletów czy urządzeń ubieralnych – potroiła się w ciągu ostatniego roku. Obecnie odsetek badanych regularnie płacących w ten sposób za różne towary i usługi wynosi 54%, w porównaniu z zaledwie 18% respondentów, którzy deklarowali korzystanie z płatności mobilnych w tym samym badaniu w ubiegłym roku.

Badanie, które objęło ponad 36 tys. konsumentów korzystających z internetu w 19 krajach europejskich pokazuje, jak gwałtownie w ostatnich 12 miesiącach wzrosło korzystanie z rozwiązań cyfrowych do płatności. Rok temu 38% badanych stwierdziło, że nigdy nie posługiwali się urządzeniem mobilnym przy płaceniu i nie mają takich planów. Obecnie takich osób jest już tylko 12%.

Dziesięć krajów, gdzie płatności mobilne są najbardziej rozpowszechnione, można podzielić na dwie kategorie: rynki rozwijające się, takie jak Turcja i Rumunia, które przeskakują kolejne etapy rozwoju tradycyjnych metod płatności, by od razu skorzystać z nowych technologii; oraz rynki rozwinięte – zwłaszcza kraje skandynawskie – które przestawiają się na nowe technologie w różnym tempie. W Polsce ponad trzy czwarte (79%) respondentów to użytkownicy płatności mobilnych1. 63% z nich korzysta z urządzenia mobilnego, by przelewać pieniądze dla przyjaciół i rodziny, a połowa płaci w ten sposób za jedzenie na wynos.

Co ciekawe, użytkownicy płatności mobilnych deklarują, że równie chętnie posługują się urządzeniami mobilnymi przy codziennych płatnościach, jak i przy zakupach na wyższe kwoty. W Polsce ponad 45% z nich przy pomocy urządzenia mobilnego płaci za towary i usługi o dużej wartości np. wyjazdy wakacyjne czy artykuły elektroniczne. Wielu reguluje w ten sposób również stałe płatności, np. za domowe rachunki (60%), czy kupuje bilety autobusowe i kolejowe (48%).

Wzrost zainteresowania płatnościami elektronicznymi zbiega się w czasie z upowszechnianiem się technologii zbliżeniowej. Badanie wskazuje, że płatności zbliżeniowe są obecnie standardem we wszystkich grupach wiekowych. W Polsce ponad trzy czwarte (81%) badanych posłużyło się w tym roku kartą zbliżeniową, podczas gdy w 2015 r. takich osób było 65%.

W skali całej Europy użytkownicy kart zbliżeniowych są bardziej otwarci na nowe metody płatności niż osoby, które się nimi nie posługują. Badanie podkreśla korelację między korzystaniem z technologii zbliżeniowej i nowymi metodami płatności, wykazując, że użytkownicy kart zbliżeniowych są bardziej zainteresowani wykorzystaniem urządzenia mobilnego do płatności w sklepie (52% użytkowników kart zbliżeniowych wobec 32% osób ich nie używających), zakupów poprzez aplikację detalisty (49% wobec 31%) lub płacenia za posiłki (50% wobec 30%).