ING udostępnił usługę finansowania dostawców na platformie handlowo-aukcyjnej dla firm www.aleo.pl. Teraz wybrane przez firmę faktury mogą zostać sfinansowane przed terminem płatności w prosty i szybki sposób.

Aby skorzystać z nowej usługi, odbiorca wnioskuje w ING Banku Śląskim o limit na finansowanie dostawców. Następnie są określane podstawowe parametry produktu, m.in. wysokość limitu, maksymalny termin finansowania pojedynczej wierzytelności oraz koszt finansowania. Po uzyskaniu pozytywnej decyzji, podpisywana jest z odbiorcą dokumentacja kredytowa.

Korzyści z nowej usługi dla odbiorcy:

•          możliwość poprawy warunków handlowych, w tym wydłużenia terminu płatności lub/i obniżenia ceny;

•          możliwość wyboru wierzytelności do sfinansowania;

•          możliwość finansowania części faktury;

•          bezpłatny dostęp do  narzędzia online, umożliwiającego szybkie i łatwe rozliczenie transakcji;

•          brak opłat za udostępnienie i korzystanie z usługi.

 

Korzyści dla dostawcy:

•          należności powstałe ze sprzedaży towarów i usług w tzw. kredycie kupieckim mogą zostać sfinansowane przed terminem płatności, nawet w dniu wystawienia faktury, co pozwala na poprawę płynności finansowej firmy;

•          proste koszty finansowania – jedna opłata;

•          łatwe i szybkie rozliczanie transakcji dzięki bezpłatnemu dostępowi do pełnej obsługi on-line (e-moduł Finansowanie Dostawców w serwisie Aleo);

•          minimum formalności;

•          ING Bank Śląski przejmuje ryzyko braku wypłacalności odbiorcy.

Fakturę może wprowadzić do serwisu zarówno dostawca, jak i odbiorca. Odbiorca akceptuje zgłoszoną fakturę, po czym dostawca zleca jej finansowanie do banku. Następnie bank wypłaca środki na rachunek dostawcy, a w terminie płatności pobiera kwotę sfinansowanej wierzytelności z rachunku odbiorcy.

www.aleo.pl to pierwsze na polskim rynku kompleksowe i zaawansowane narzędzie do zarządzania procesem zakupowym i sprzedażowym dla firm. Z platformy handlowo-aukcyjnej mogą korzystać firmy reprezentujące różne branże, m.in.: usługi, produkcja, handel. To narzędzie skierowane głównie do pracowników odpowiedzialnych za wszelkiego rodzaju zakupy produktów i usług, od prostych zamówień na materiały codziennego użytku, po zaopatrzenie produkcji i zakupy  inwestycyjne, jak również dla handlowców oferujących gotowe produkty oraz startujących w przetargach.