Visa wskazała dziś zwycięzców pierwszej europejskiej edycji programu „Everywhere Initiative”, przyznając trzem start-upom nagrody o łącznej wartości 100 tys. euro, oraz oferując im możliwość wykorzystania interfejsów programistycznych aplikacji (API) Visa we współpracy z menedżerami i specjalistami organizacji. Zwycięzcami w poszczególnych kategoriach – z których każdy otrzymał 25 tys. euro – zostały następujące firmy:

bitemojo (Izrael) – Wyzwania dla społeczności lokalnych: zaprezentowana przez firmę aplikacja „Visa Bite” umożliwia stworzenie spersonalizowanego przewodnika po restauracjach i barach w miejscu pobytu, z wykorzystaniem jedynie smartfona użytkownika.

Kompas (Wlk. Brytania) – Wyzwania dla transportu regionalnego: stworzona przez tę firmę aplikacja „Dependable City Exploration” wykorzystuje systemy samouczące się do personalizowania informacji dotyczących danej miejscowości w oparciu o preferencje i zainteresowania użytkownika.

Fly Money (Izrael) – Wyzwania dla turystyki międzynarodowej: interfejs programistyczny aplikacji (API) zaproponowany przez tę firmę umożliwia porównanie i wybór rozwiązań płatniczych w trakcie rezerwacji lotów w biurze podróży lub linii lotniczej.

Dodatkową nagrodę – w wys. 25 tys. euro – za najlepsze rozwiązanie w całym konkursie przyznano firmie Kompas.