Firma Zebra Technologies zaprezentowała usługę Savanna Data Services, która zapewni klientom możliwość kompleksowej analizy i przetwarzania zbieranych przez nich danych w dowolny sposób. Nowa funkcja to część platformy do obsługi danych Zebra Savanna™, która oferuje funkcję podglądu informacji zbieranych przez urządzenia brzegowe firmy Zebra. Bieżący dostęp do dany pozwala na podejmowanie na ich podstawie praktycznych działań w czasie rzeczywistym.

Nowa usługa Savanna Data Services udostępnia niezależnym dostawcom oprogramowania, programistom i innowatorom dane z inteligentnych urządzeń brzegowych w postacji API, które mogą wykorzystać w swoich własnych aplikacjach. Savanna Data Services umożliwi tworzenie rozwiązań odpowiadających indywidualnym potrzebom biznesowym bez konieczności ponoszenia kosztów związanych z utrzymaniem własnej platformy i zarządzaniem nią. Dostęp do narzędzi można uzyskać w dowolnym momencie, aby zintegrować istniejący sprzęt, oprogramowanie i ekosystemy danych Zebry w celu uzyskania maksymalnego efektu. Wykorzystanie istniejących API skraca cykl tworzenia aplikacji, co dodatkowo zmniejsza koszty firmy.

„Savanna Data Services umożliwia tworzenie niestandardowych i innowacyjnych rozwiązań, które mogą zrewolucjonizować funkcjonowanie przedsiębiorstw” — powiedział Drew Ehlers, Global Director, Portfolio Marketing, Enterprise Software, Office of the CTO w firmie Zebra Technologies. „Nasze nowe rozwiązanie umożliwia programistom wykorzystywanie platformy Savanna do analizy zarówno danych z inteligentnych urządzeń brzegowych, jak i informacji pochodzących z innych źródeł, co pozwala znacząco usprawnić pracę, zidentyfikować wąskie gardła łańcucha dostaw, a w konsekwencji osiągać znakomite wyniki biznesowe.”

Nowe rozwiązanie, w połączeniu z zapowiedzianym przejęciem firmy Profitect, poszerzają ofertę oprogramowania firmy Zebra i potwierdza zaangażowanie w tworzenie inteligentnych rozwiązań brzegowych. W przyszłości gromadzenie danych w czasie rzeczywistym, oferowane przez Zebrę, w połączeniu z technologią predykcyjną opartej na uczeniu maszynowym firmy Profitect pozwolą partnerom firmy Zebra wyposażyć pracowników dane niezbędne do podejmowania szybszych i trafniejszych decyzji.

„Nasi klienci z branży handlu detalicznego kładą duży nacisk na kwestie sprawności dostaw. Savanna udostępnia nam narzędzia, umożliwające dostarczanie produktów w formie »click and collect« by sprostać tempu narzuconemu przez rynek” — powiedział Gary O’Connor, CTO w firmie dostawczej Doddle. „Przykładowo by skrócić czas dostawy ze sklepu, dane przesyłki drukujemy bezpośrednio z API w chmurze. W dłuższej perspektywie Savanna będzie kluczowym elementem naszej platformy do obsługi zwrotów. Dzięki zastosowaniu technologii blockchain do zarządzania danymi w łańcuchu dostaw zmniejszymy koszt obsługi zwrotów i szybciej wprowadzimy produkty z powrotem do sprzedaży.”

„Poprzez platfromę Savanna korzystamy z usług druku z API oraz systemu informacji o wykorzystywanych produktach opartego na technologii blockchain” — powiedział Sameer Parekh, prezes firmy Qodenext oferującej usługi zarządzania łańcuchem dostaw. „Automatyzacja przyniosła nam znaczące oszczędności , poprawiła wydajność oraz zoptymalizowała zarządzanie zasobami i personelem.

NAJWAŻNIEJSZE WNIOSKI 
• Savanna Data Services to część inteligentnej platformy firmy Zebra, która wspiera szybkie tworzenie aplikacji przez niezależnych dostawców oprogramowania, programistów i innowatorów biznesowych.
• Usługi Savanna Data Services umożliwiają przesłanie do platformy w czasie rzeczywistym danych z inteligentnych urządzeń brzegowych, portali firm zewnętrznych, oraz rejestrów blockchain.
• Savanna Data Services mogą dostarczać surowe dane, a nawet triggery za pośrednictwem API, aby uprościć tworzenie aplikacji i obniżyć koszty.
• Niezależni dostawcy oprogramowania, programiści i firmy z sektorów handlu detalicznego, opieki zdrowotnej, transportu i logistyki oraz produkcji będą uzyskiwać dostęp do API za pomocą Zebra Developer Portal.