Firma hybris, producent wielokanałowych systemów handlu elektronicznego, została uznan za jednego z największych dostawców zestawów do handlu B2C w najnowszym raporcie Wave firmy Forrester Research zatytułowanym: „The Forrester Wave: B2C Commerce Suites, Q3 2012”.

Według raportu „[…] w ostatnich dwóch latach rozwiązanie hybris osiągało dojrzałość i w rezultacie szybko zwiększało swój udział w rynku. […] Jego najważniejsze cechy wyróżniające to dobre narzędzia do zarządzania treścią, zarządzania katalogiem produktów, integracja z procesami w przedsiębiorstwie oraz możliwości globalizacji i internacjonalizacji. W ramach funkcjonalności związanej z handlem elektronicznym rozwiązanie hybris oferuje dobrze zdefiniowaną możliwość rozszerzania produktu i dostosowywania go w sposób pozwalający tworzyć różne branżowe serwisy handlowe”.

Raport można pobrać ze strony: http://www.hybris.com/forrester-wave-Q3-2012