Firma Frapol dostarcza centrale wentylacyjne do nowo wybudowanych hal sprzedażowych firmy Jeronimo Martins.

Centrale wyposażone są w wymiennik przeciwprądowo komorowy, który przy strumieniu powietrza 4200 m3/h osiąga sprawność odzysku ciepła powyżej 90 proc. Kolejną ważną cechą wymiennika jest możliwość pracy z pełną wydajnością oraz brak szronienia płyt wymiennika nawet przy temperaturach powietrza zewnętrznego dochodzących do -25°C. Uzupełnieniem innowacyjnego systemu odzysku ciepła w nowych centralach firmy Frapol są zastosowane wentylatory EC GreenTech wyposażone w silniki synchroniczne z elektroniczną komutacją oraz specjalnie wyprofilowane wirniki typu RadiCal. Ich najważniejszą zaletą jest bardzo wysoka wydajność, pozwalająca na dużo większe oszczędności energii niż w przypadku konwencjonalnych wentylatorów.