W związku z informacją o braku zawarcia kompromisu w sprawie obniżek opłat interchange, przekazaną przez NBP w komunikacie z dn. 17 czerwca br., środowisko akceptantów kart płatniczych skupione wokół Fundacji Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego (FROB) ponawia swoje stanowisko, że w obecnej sytuacji niezbędne jest jak najszybsze rozwiązanie kwestii zawyżonych opłat kartowych w drodze regulacji ustawowej. Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego złożyła, według przesłanego przez NBP wzoru, deklarację uczestnictwa w „Programie redukcji opłat kartowych w Polsce”. Jak poinformował NBP, poza FROB, deklarację podpisało jedynie 19 wydawców kart (z udziałem 70,3% w rynku pod względem liczby wydanych kart płatniczych) oraz 3 agentów rozliczeniowych (z udziałem 38,5% w rynku). Tym samym nie zostały spełnione warunki, które NBP uznał za konieczne do realizacji Programu.
– Po raz kolejny wyrażamy ubolewanie, że, mimo zgody niemal wszystkich uczestników rynku na takie rozwiązanie w pierwotnej wersji zaproponowanej przez NBP, nie zostało ono przyjęte ze względu na bojkot kompromisu przez organizację MasterCard. Dziś nie udało się go osiągnąć z winy organizacji płatniczych, części banków oraz części agentów rozliczeniowych. Jest to dowód na to, że instytucje finansowe kierują się w tej sprawie przede wszystkim chęcią osiągnięcia realizowania krótkoterminowych zysków, nie biorąc przy tym pod uwagę dobra polskiego konsumenta oraz długoterminowego rozwoju rynku.- przekonuje Robert Łaniewski, Prezes Fundacji Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego.

FROB w pełni zgadza się z kierunkiem działań NBP, który ma na celu zwiększenie transparentności opłat kartowych oraz pozwolenie akceptantom na niehonorowanie wybranych kart płatniczych. Wprowadzenie podobnych zapisów do Ustawy o usługach płatniczych Fundacja postulowała już w projekcie jej nowelizacji złożonym w Ministerstwie  Finansów 18 czerwca br. Ponadto FROB wyraża pełne poparcie dla sygnalizowanej przez NBP możliwości powstania konkurencyjnego wobec Visa i MasterCard systemu kartowego.